CHILD-UP – maahanmuuttajalasten osallisuutta ja kotoutumista käsittelevä tutkimus- ja innovaatiohanke

Kuva: CHILD UP logo

CHILD-UP-hankkeen tavoitteena on antaa kouluille, sosiaalitoimelle, vastaanottokeskuksille, opetus- ja neuvonta-alan toimijoille sekä päättäjille tietoa dialogisista menetelmistä, joista voi olla apua maahanmuuttajalasten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Hankkeessa yhdistetään innovointia hyväksi havaittuihin perinteisiin ja lisätään näin ymmärrystä keinoista edistää osallistavaa oppimista, kotoutumista, laadukasta koulutusta ja suojelua.

CHILD-UP-hankkeessa tutkitaan maahanmuuttajalasten kotoutumista Euroopassa ja heidän sosiaalisia olojaan ja pyritään esittämään innovatiivinen lähestymistapa näiden olojen parantamiseksi. Tässä näkökulman muutoksessa lasten toimijuus – omaehtoinen osallistuminen – on keskeinen tekijä, jolla voidaan parantaa lasten psykososiaalista hyvinvointia ja tuoda lapsi oman voimautumisensa keskiöön.

CHILD-UP-hanke tuo esiin, kuinka tärkeää on toisaalta lasten toimijuus ja toisaalta lasten keskinäinen ja lasten ja aikuisten välinen dialoginen vuorovaikutus sekä näiden suhde toisiinsa. CHILD-UP-hankkeen tavoitteena on osoittaa, että tätä dialogista vuorovaikutusta edistävät aikuiset antavat maahanmuuttajalapsille mahdollisuuden muuttaa sosiaalisia olojaan harjoittamalla toimijuuttaan. CHILD-UP-hankkeessa kotoutumista pidetään yhdistelmänä, joka perustuu sekä maahanmuuttajalasten että muiden lasten panokseen.

CHILD-UP on Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitettu hanke, jota koordinoi Modenan ja Reggio Emilian yliopisto (UNIMORE).

Tyyppi
Document (direct evidence)
Maa
Alankomaat; Belgia; Italia; Puola; Ranska; Ruotsi; Saksa; Suomi; Yhdistynyt kuningaskunta
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Kouluaste
Alakoulu; Varhaiskasvatus; Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Kohdennettu
Intervention intensiivisyys
Jatkuva
Rahoituslähde
EU-rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti

Tämä aineisto kuuluu seuraaviin aihealueisiin tai niiden osa-alueisiin :