RefugeesWellSchool-hanke

Kuva: RefugeeWellSchool logo

RefugeesWellSchool (RWS) on EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitettu hanke, johon osallistuu seitsemän kumppania kuudesta Euroopan maasta. Sen yleistavoitteena on lisätä kouluissa näyttöön perustuvia, ennalta ehkäiseviä interventioita, joilla edistetään pakolais- ja maahanmuuttajanuorten henkistä hyvinvointia, sekä tarkastella näiden toteuttamistapoja erilaisissa kouluympäristöissä.

Jotta saataisiin parempi käsitys ehkäisevien ohjelmien vaikutuksista koulukontekstissa, RWS-hankkeessa arvioidaan seuraavien viiden koulussa toteutettavan ehkäisevän intervention vaikuttavuutta ja toteuttamisprosessia:

  • opettajien koulutus ja selviytymiskeinojen opettaminen
  • draamaterapiaohjelma
  • tervetuloa kouluun
  • vertaissuhteet voimavarana -interventio
  • opettajien tukeminen ja koulutus.

RWS-hankkeessa tutkitaan näiden viiden intervention vaikuttavuutta niihin osallistuvien pakolais- ja maahanmuuttajanuorten henkiseen hyvinvointiin. RWS-hankkeessa henkinen hyvinvointi ymmärretään laajasti, joten tarkasteltavia seikkoja ovat

  • mielenterveysongelmien väheneminen
  • parempi selviytymiskyky
  • sosiaalisten tukiverkkojen ja etnisten ryhmien välisten myönteisten suhteiden lisääntyminen
  • koulunkäynti ja kouluun kuulumisen tunne.

Interventioiden ja tutkimusten tulokset jaetaan osallistujille, kouluissa lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille, suurelle yleisölle, päättäjille ja tutkijoille.

Tyyppi
Käytäntö (direct evidence)
Maa
Belgia; Norja; Ruotsi; Suomi; Tanska; Yhdistynyt kuningaskunta
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; RU; SK; SR; SV; TR
Kouluaste
Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Kohdennettu
Intervention intensiivisyys
Jatkuva
Rahoituslähde
EU-rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti