SHARMED-hanke: yhteisiä muistoja ja vuoropuhelua

Kuva: SHARMED logo

SHARMED oli vuosina 2016–2018 toteutettu toimintatutkimushanke, jossa toteutettiin innovatiivinen oppimiskokemus yli tuhannelle 9–11-vuotiaalle lapselle kolmessa maassa. Vuoropuhelua henkilökohtaisista ja perheeseen tai yhteisöön liittyvistä muistoista viriteltiin valokuvien ja muun kuvamateriaalien avulla, ja samalla voitiin tarkastella kunnioittavasti kulttuurista moninaisuutta.

Erasmus+ -ohjelmasta rahoitetulla SHARMED-hankkeella oli kolme tavoitetta:

  1. Saada lapset ymmärtämään, että erilaisuus ei ole kielteistä vaan hyvin luonnollista ja arvokasta. SHARMED-hankkeen tavoitteena oli antaa lapsille valmiuksia ilmaista eroavuuksiaan ja suhtautua ennakkoluulottomasti muiden ihmisten erilaisuuteen.
  2. Kannustaa opettajia hyödyntämään oppilaidensa moninaisuutta, jota yleensä pidetään esteenä pikemminkin kuin mahdollisuutena. SHARMED-hankkeella haluttiin saada aikaan näkökulman muutos, joka inspiroisi opettajia ja tukisi heitä hankkeessa kehitettyjen välineiden muokkaamisessa ja näin edistäisi osallistavampaa opetusta.
  3. Edistää opetuskäytänteitä koskevaa innovointia. Arviointitutkimuksen tulokset esiteltiin eri sidosryhmille.
Tyyppi
Käytäntö (direct evidence)
Maa
Italia; Saksa; Yhdistynyt kuningaskunta
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Kouluaste
Alakoulu
Interventiotaso
Kohdennettu
Intervention intensiivisyys
Ajoittainen
Rahoituslähde
EU-rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti

Tämä aineisto kuuluu seuraaviin aihealueisiin tai niiden osa-alueisiin :