Kaksikielisiä tukimateriaaleja siirtolaislapsille Euroopassa (AVIOR)

Kuva: AVIOR project logo

Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettu AVIOR-hanke pyrki parantamaan siirtolaislasten perustaitoja lukemisessa, kirjoittamisessa ja laskemisessa ja vähentämään eroja kantaväestöön kuuluvien ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oppimistuloksissa. Sen saavuttamiseksi käytettiin kaksikielisiä materiaaleja, parannettiin opettajien ammatillista pätevyyttä ja lisättiin maahanmuuttajavanhempien osallistumista. AVIOR toteutettiin joulukuun 2016 ja elokuun 2019 välisenä aikana.

AVIOR-hankkeessa sovellettiin kolmea lähestymistapaa:

1) kaksikieliset aineistot: korkealaatuisten materiaalien kääntäminen ja mukauttaminen

2) opettajien pätevyyden vahvistaminen osallistavan, monikielisen luokkaympäristön luomista varten

3) opettajien ja vanhempien välisten yhteistyöverkostojen perustaminen.

48 lastentarha- ja alakouluopettajaa kymmenessä Euroopan kaupungissa ja kylässä edistivät vanhempien osallistumista luokassa. Vanhempia pyydettiin lukemaan tarinoita kotikielillään luokalle ja opettajat toistivat tarinan koulun kielellä, ja/tai opettajat keskustelivat vanhempien kanssa materiaaleista, joita olisi hyvä ottaa kotiin ja harjoitella lasten kanssa. 

Tulokset:

  • kaksikielisiä materiaaleja monella eri kielellä
  • opintovierailujen raportteja ja videoita neljästä maasta
  • tapaustutkimuksia ja synteesiraportteja vanhempien osallistumisesta
  • opas monikielisten opetusmateriaalien käännösprosessia varten
  • käyttöönoton tutkimuksia opettajille
  • käsikirja, joka antaa käytännöllisen ja kattavan yleiskuvan kaikista tuloksista ja oppaista.
Tyyppi
Käytäntö (direct evidence)
Maa
Alankomaat; Italia; Kreikka; Kroatia; Saksa; Viro
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Kouluaste
Alakoulu; Varhaiskasvatus
Interventiotaso
Kohdennettu
Intervention intensiivisyys
Ajoittainen
Rahoituslähde
Ei rahoitusta; EU-rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti