Arviointiympäristö kulttuurienvälisten mentorointivälineiden ja käytänteiden edistämiseksi kouluissa (E-EVALINTO)

Kuva: E-EVALINTO logo

E-EVALINTO pyrkii edistämään vertaismentorointia ja vähentämään sen avulla koulunkäynnin keskeyttämistä maahanmuuttajaoppilaiden keskuudessa, tunnustamaan kulttuurienvälisyyden arvon sekä kehittämään TVT-viitekehyksen, jossa kulttuurienvälisiä konteksteja varten tarkoitettua toimintaa voi arvioida, hallita ja kehittää. Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettu hanke keskittyy päätöksentekoprosesseihin ja erilaisten mallien tunnistamiseen analysoiduissa tilanteissa.

Koulunkäynnin keskeyttämisen torjunta toimii ponnahduslautana nuorten mahdollisuuksien parantamiseen sekä älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun tukemiseen EU 2020 -strategian prioriteettien mukaan. E-EVALINTO-hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön varhaisen puuttumisen strategia, jonka tarkoituksena on kaventaa eroa maahanmuuttajataustaisten ja muiden oppilaiden välillä.

Hankkeen painopisteenä on kulttuurienvälisten mentorointiohjelmien ja toimintojen käyttöönotto asianmukaisen TVT-ympäristön tukemana. Se koostuu välineiden ja käytäntöjen kokoelmasta ja toimii viitekehyksenä kulttuurienvälisten ongelmien analysointiin koulujen konteksteissa. Siinä kehitetään

  • ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen strategia, joka perustuu vertaismentoroinnin toimiin ja jonka tarkoituksena on vähentää nuorten maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koulupudokkuutta
  • TVT-viitekehys, jossa kulttuurienvälisiä konteksteja varten tarkoitettua toimintaa voi arvioida, hallinta ja kehittää.
Tyyppi
Käytäntö (indirect evidence)
Maa
Espanja; Irlanti; Italia; Kypros; Puola
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Kouluaste
Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Kohdennettu
Intervention intensiivisyys
Ajoittainen
Rahoituslähde
EU-rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti