Ennaltaehkäisevää psyykkistä palautumiskykyä – UPRIGHT

Kuva: UPRIGHT - Universal Preventive Resilience Intervention Globally implemented in schools to improve and promote mental Health for Teenagers

Nuorten mielenterveysongelmat ovat moninkertaistuneet koko maailmassa. UPRIGHT on hanke, jossa opetetaan hyvään fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen tarvittavia taitoja. Kouluissa toteutettavassa hankkeessa ovat mukana niin murrosikäiset, heidän perheensä kuin osallistuvien koulujen kaikki työntekijät.

UPRIGHT on EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitettu hanke. Akronyymi tulee hankkeen englanninkielisestä nimestä Universal Preventive Resilience Intervention Globally implemented in schools to improve and promote mental Health for Teenagers. Hankkeen tavoitteena on kehittää henkisen hyvinvoinnin kulttuuria Euroopassa suunnittelemalla yhteistyönä psyykkistä palautumiskykyä opettava koulutusohjelma, joka otetaan käyttöön, validoidaan ja toteutetaan koko koulun kattavalla lähestymistavalla. Koulutusohjelman suunnittelijoina oli psykologeja, psykopedagogeja, metodologian asiantuntijoita ja tietotekniikan ammattilaisia eri puolilta Eurooppaa.

UPRIGHTin perustana on neljä pääkomponenttia: selviytymiskyky, pystyvyys, sosioemotionaaliset taidot ja mindfulness. Jokaiseen komponenttiin kuuluu teoriaosa, jota seuraa käytännön osa. Kun oppilaat soveltavat näitä taitoja käytäntöön jokapäiväisessä elämässään, he parantavat omaa ja perheidensä hyvinvointia.

Tyyppi
Käytäntö (indirect evidence)
Maa
Espanja; Islanti; Italia; Norja; Puola; Tanska
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Kouluaste
Alakoulu; Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Yleinen
Intervention intensiivisyys
Rahoituslähde
EU-rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti