Euroopan koulujen ja oppilaitosten työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2018–2019

Miten kouluvuosi organisoidaan eri puolilla Eurooppaa? Lukuvuoden rakenne eri maissa on joistakin eroista huolimatta pitkälti samankaltainen. Kymmenen maata/aluetta aloittaa kouluvuoden yleensä elokuussa. Varhaisimmat lukuvuoden alkamisajat ovat on Tanskassa ja Suomessa. Koulupäivien määrä vaihtelee Albanian 156 päivästä Tanskan ja Italian 200 päivään.

Maakohtaisiin tietoihin perustuvassa raportissa ilmoitetaan lukuvuoden pituus, lukuvuoden alkamis- ja päättymispäivä, lomien ajankohta ja pituus sekä koulupäivien määrä. Mukana on sekä perusasteen koulutus että yleissivistävä toisen asteen koulutus, ja keskeisiä kohtia havainnollistetaan kuvien ja lukujen avulla. Julkaisussa esitetään tiedot 38 maasta, jotka ovat mukaan EU:n Erasmus+ -ohjelmassa.

  • Julkaisija: Eurydice
  • Vuosi: 2018
  • Saatavilla seuraavilla kielillä: englanti
  • Lataa täältä