5 askelta laatuun – koulutuspaketti varhaiskasvatuksen järjestäjille

Koulutuspaketin tavoitteena on esitellä varhaiskasvatuksen eurooppalainen laatukehys varhaiskasvatuksen ammattilaisille, jotta he voisivat tutustua siihen paremmin omassa toimintaympäristössään.

Koulutuspaketin tavoitteena on esitellä varhaiskasvatuksen eurooppalainen laatukehys varhaiskasvatuksen ammattilaisille, jotta he voisivat tutustua siihen paremmin omassa toimintaympäristössään.

Varhaiskasvatuksen eurooppalaisessa laatukehyksessä käsitellään perusteellisesti keskeisimpiä varhaiskasvatukseen liittyviä laatukysymyksiä. Niinpä laatukehyksen sisällön tehokas levittäminen varhaiskasvatusalalle koko Eurooppaan (ja sen ulkopuolelle) päättäjille, tutkijoille ja alan ammattilaisille parantaa varhaiskasvatuksen laatua. Tämän varhaiskasvatuksen ammattilaisille tarkoitetun koulutuksen avulla varhaiskasvatuksen eurooppalainen laatukehys voi tukea jokaisen ammattilaisen jo nyt laadun varmistamiseksi tekemää työtä.