Erasmus+ -työkalut - Käyttöehdot

Käyttöehdoissa kerrotaan, mitä Erasmus+ -työkalut -osiossa julkaistuilta ilmoituksilta edellytetään. Jotta sivustosta olisi kouluille ja opettajille mahdollisimman suurta ja pysyvää hyötyä, kaikkien ilmoituksia jättävien tulee toimia näiden käyttöehtojen mukaisesti ja noudattaa Erasmus+ -ohjelman tavoitteita ja vaatimuksia.

 Nämä käyttöehdot täydentävät sivuston yleistä vastuuvapauslauseketta.

Lue myös Usein kysyttyä -sivu ja työkalujen käytön opas.

Erasmus+ -työkalut -osion vastuuvapauslauseke

Lue nämä tiedot huolellisesti, ennen kuin käytät Erasmus+ -työkaluja:

 • Erasmus+ -työkalut tarjotaan osana School Education Gateway -portaalia, jota ylläpitää Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosasto yhteistyössä Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanoviraston kanssa.
 • Sivustolla luetellut kurssit, liikkuvuusmahdollisuudet ja pyynnöt strategisiin kumppanuushankkeisiin ovat itsenäisten organisaatioiden tarjouksia, eikä Euroopan komissio ole vastuussa niiden sisällöstä, jäjestämisestä tai hallinnoinnista.
 • Euroopan komissio tai kansalliset toimistot eivät tarkista eivätkä hyväksy ilmoituksia etukäteen, mutta ilmoittajia pyydetään noudattamaan käyttöehtoja.
 • Lähiopetuskurssin, liikkuvuusmahdollisuuden tai strategisen kumppanuushanketarjouksen valitseminen tietokannasta ei takaa, että koululle myönnetään Erasmus+ -apuraha.
 • Kurssin, liikkuvuusmahdollisuuden tai strategisen kumppanuushankkeen ei tarvitse olla listattu School Education Gateway -sivustolla, että sen voisi sisällyttää Erasmus+ -hakemukseen.

Yleiset käyttöehdot

 • Erasmus+ -työkalujen käyttö on ilmaista sekä ilmoittajille että henkilöille, jotka etsivät hakuperusteitaan vastaavia ilmoituksia.
 • Kuka tahansa voi julkaista lähiopetuskurssin, liikkuvuusmahdollisuuden tai pyynnön strategiseen kumppanuushankkeeseen. Ainoa tekninen vaatimus ilmoituksen luomiselle on, että käyttäjätili on yhdistetty johonkin organisaatioon. Kun tili on luotu, käyttäjät voivat julkaista ilmoituksia missä tahansa osiossa.
 • Tiettyjen School Education Gateway -sivuston toimintojen ja Erasmus+ -työkalujen käyttäminen edellyttää, että käyttäjä rekisteröityy sivuston jäseneksi.
 • Sivuston sujuva toiminta pyritään varmistamaan kaikin tavoin. School Education Gateway ei kuitenkaan ole vastuussa, jos sivusto on väliaikaisesti poissa käytöstä meistä riippumattomien teknisten ongelmien vuoksi.
 • School Education Gateway ei vastaa sivustolle lähetetyistä sisältöä koskevista arvioista tai kommenteista.
 • School Education Gateway pidättää oikeuden muokata sivustoa tai Erasmus+ -työkaluja tai muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Sallittu käyttö

Lue nämä tiedot huolellisesti, jos aiot julkaista sisältöä Erasmus+ -työkalujen avulla:

 • Ilmoitusten julkaisijat vastaavat siitä, että antavat ilmoituksissaan paikkansapitäviä ja relevantteja tietoja ja tarvittaessa myös päivittävät niitä.
 • Julkaisijat varmistavat, että kaikki heidän sivustolle toimittamansa sisältö on paikkansapitävää (kun esitetään faktoja) ja aitoa (kun esitetään mielipiteitä).
 • Sivustolla ei saa julkaista eikä sinne saa lähettää materiaalia, kuvia, videoita tai muuta aineistoa, jota julkaisijoilla tai lähettäjillä ei ole lupa käyttää.
 • Toisena henkilönä tai tahona esiintyminen tai muutoin itsensä väärin esittäminen on kiellettyä.
 • Ilmoituksia tai mitään niiden osia (esim. otsikot, kuvaukset, metatiedot, päivämäärät, yhteystiedot jne.) ei saa muokata tavalla, joka saattaa johtaa lukijoita harhaan tai piilottaa heiltä olennaista tietoa. Tällaista on esimerkiksi väärien tai virheellisten tietojen antaminen näkyvyyden parantamiseksi hakutuloksissa tai väärien arvioiden tai arvostelujen lähettäminen tai pyytäminen.

Käyttöehtojen rikkominen

Näiden sallittua käyttöä koskevien ohjeiden noudattamatta jättäminen merkitsee sivuston käyttöehtojen olennaista rikkomista ja voi johtaa siihen, että voimme milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ryhtyä johonkin tai kaikkiin seuraavista toimista:

 • Välitön, väliaikainen tai pysyvä sivustomme käyttöoikeuden peruminen.
 • Välitön, väliaikainen tai pysyvä sivustolla julkaisemasi sisällön tai sinne lataamasi materiaalin poistaminen, jos sitä pidetään virheellisenä, epäasiallisena tai asiaankuulumattomana sivuston tavoitteiden ja kohderyhmän kannalta.
 • Välitön, väliaikainen tai pysyvä käyttäjien lähettämien arvioiden/kommenttien ja niihin tulleiden vastausten poistaminen harkintamme mukaan, jos ne ovat loukkaavia tai näyttävät olevan vilpillisiä tai kaksoiskappaleita.
 • Varoituksen antaminen.

Näiden käyttöehtojen rikkomisen asianmukaisista seuraamuksista päätetään sen perusteella, kuinka vakavasta rikkomuksesta on kyse ja miten käyttäjä on tähän asti toiminut sivustolla. Varsinkin päätös sivuston käyttöoikeuden pysyvästä poistamisesta on perusteltu vain silloin, jos kyseistä käyttäjää on jo varoitettu aiemman käyttöehtorikkomuksen yhteydessä, että hänen oikeutensa voidaan perua pysyvästi, jos rikkomukset toistuvat.

Jos jotain missä tahansa muodossa julkaisemaasi sisältöä poistetaan, oikeutesi käyttää sivustoamme perutaan tai sinulta evätään pääsy sivustolle tai Erasmus + -työkaluihin, sinulla on oikeus pyytää kyseisen päätöksen perustelut. Pyyntö on lähetettävä osoitteeseen support@schooleducationgateway.eu. Loukkaavasti esitettyjen toistuvien pyyntöjen asiasisältöä ei käsitellä. Tällöin sinulle ilmoitetaan, että pyyntö on katsottu loukkaavaksi eikä siihen anneta muuta vastausta.

Voit esittää sivuston käyttöoikeuksien perumista koskevat kommenttisi ottamalla yhteyttä osoitteeseen EAC-SEG@ec.europa.eu kahden viikon kuluessa päätöksen tekemisestä.


Erityiset käyttöehdot

Kurssiluettelo

 • Kurssiluettelo on tarkoitettu sellaisista kursseista ilmoittamiseen, joita voi käyttää Erasmus+ -rahoituksella tuettaviin koulujen henkilöstön liikkuvuustoimintoihin (Avaintoimi 1: Liikkuvuushankkeet koulujen opetushenkilöstöä varten).
 • Katso tarkemmat tiedot hakuajoista, -ehdoista ja -menettelyistä Erasmus+ -sivustolta.
 • Jos olet kurssin järjestäjä, lue alempaa kappale Laatuvaatimukset avaintoimesta 1 tuettaville kursseille (oppimiseen liittyvä henkilöiden liikkuvuus).
 • Huomioithan, että toistaiseksi vain School Education Gateway -sivuston ylläpitäjät voivat julkaista uusia verkkokursseja kurssiluettelossa.

Liikkuvuusmahdollisuudet

 • Tietokanta on tarkoitettu kanavaksi, jossa voi ilmoittaa koulujen henkilöstölle tarjolla olevista liikkuvuusmahdollisuuksista ulkomailla, esimerkiksi työnseurannasta, havainnointijaksoista tai opetustehtävistä koulussa tai muussa organisaatiossa.
 • Henkilöstön liikkuvuustoimintojen kustannuksiin voi saada Erasmus+ -rahoitusta osana koulun eurooppalaista kehityssuunnitelmaa (ks. Avaintoimi 1: Liikkuvuushankkeet koulujen opetushenkilöstöä varten).
 • Katso tarkemmat tiedot hakuajoista, -ehdoista ja -menettelyistä Erasmus+ -sivustolta.

Strategiset kumppanuushankkeet

 • Tietokanta on tarkoitettu kanavaksi, jossa voi ilmoittaa hankeideoista ja hakea kumppaneita tukikelpoisiin EU:n komission rahoittamiin strategisiin kumppanuushankkeisiin kouluopetuksen alalla:
  • innovaatioita tukevat strategiset kumppanuushankkeet
  • hyvien käytäntöjen vaihtoa tukevat strategiset kumppanuushankkeet
 • Katso tarkemmat tiedot hakuajoista, -ehdoista ja -menettelyistä Erasmus+ -sivustolta.

Laatuvaatimukset avaintoimesta 1 tuettaville kursseille (oppimiseen liittyvä henkilöiden liikkuvuus)

Tällä sivulla esitetään Erasmus+ -ohjelmaan liittyvien opettajille tarkoitettujen kurssien vaatimukset. Sivun aiheita ovat muun muassa tiedot ja avoimuus, sisältö, pedagogiikka ja muut kysymykset. Jotta kursseista olisi kouluille ja opettajille mahdollisimman suurta ja pysyvää hyötyä, kurssien järjestäjien tulee toimia näiden vaatimusten mukaisesti ja noudattaa Erasmus+ -ohjelman tavoitteita ja vaatimuksia. Nämä vaatimukset auttavat myös kouluja hakemaan tarkoituksenmukaisia kursseja.