Avoin julkinen kuuleminen: eurooppalaisen koulutusalueen ”Tie koulumenestykseen” -aloite

Kouluopetus edistää keskeisellä tavalla yhteiskuntien osallistavuutta, oikeudenmukaisuutta ja vaurautta. Se auttaa lapsia ja nuoria saavuttamaan täyden potentiaalinsa ja kehittämään tietoja, taitoja ja asenteita, joita he tarvitsevat pärjätäkseen ja menestyäkseen elämässä. Se tukee heitä kasvussa aktiivisiksi, vastuullisiksi ja sitoutuneiksi kansalaisiksi, jotka jatkavat oppimista koko elämänsä ajan.

Joka viides nuori EU:ssa ei kuitenkaan edelleenkään saavuta riittävää lukutaitoa tai matematiikan tai luonnontieteiden osaamista selviytyäkseen jatkuvasti muuttuvan maailman vaatimuksista. Liian monet nuoret EU:ssa jättävät koulunkäynnin kesken suorittamatta toisen asteen tutkintoa. Lisäksi on merkkejä siitä, että oppilaiden hyvinvointi on heikkenemässä ja kiusaaminen on yleistä, mikä vaikuttaa haitallisesti koulumenestykseen.

Siksi EU haluaa auttaa jäsenmaita ja kouluja parantamaan eurooppalaisten nuorten oppimistuloksia ja kohentamaan mahdollisimman monen oppilaan perustaitotasoa sekä vähentämään niiden nuorten määrää, jotka lopettavat koulunkäynnin suorittamatta toisen asteen tutkintoa. Nämä ovat uuden ”Tie koulumenestykseen” -aloitteen päätavoitteet.

Aloite kattaa kouluopetuksen ja keskittyy ensisijaisesti ryhmiin, jotka ovat vaarassa suoriutua heikosti perustaidoissa ja jättää koulunkäynnin kesken. Siinä käsitellään myös lasten hyvinvointia sekä kiusaamisen ja syrjimisen torjuntaa ja kiinnitetään tarvittaessa erityistä huomiota sukupuolen moninaisuuteen.

Jotta aloitteesta tulisi mahdollisimman vaikuttava, osallistava ja kunnianhimoinen, tarvitsemme apuasi ja näkemystäsi oppijana, vanhempana, koulutusalan ammattilaisena tai koulutusalalla toimivan organisaation edustajana.

Kansalaiset sekä asiasta kiinnostuneet organisaatiot ja elimet voivat esittää tässä kyselyssä näkemyksiään ja ajatuksiaan siitä, mitä toimia tarvitaan kiireellisimmin perustaitoihin liittyvän alisuoriutumisen ja koulunkäynnin varhaisen keskeyttämisen ehkäisemiseksi sekä hyvinvoinnin lisäämiseksi kouluissa. Näkemyksiä hyödynnetään ehdotuksessa neuvoston suositukseksi ”Tie koulumenestykseen”, jonka komissio hyväksyy vuoden 2022 alussa.

Osallistumisellasi on suuri merkitys. Kyselyyn vastaaminen vie noin 20 minuuttia. Sidosryhmät ja koulutusalan ammattilaiset voivat lisätä kyselyyn kannanottoja.

Kysely on auki 30.9. asti ja saatavilla 23 kieliversiona (EU Login -kirjautuminen vaaditaan).