Monimuoto-oppiminen: koulujen sopeutumiskyvyn vahvistaminen pandemian jälkeistä aikaa varten

Kuva: Tetiana Soares / Adobe Stock

Opetusministerit hyväksyivät 29.11.2021 neuvoston suosituksen monimuoto-oppimisesta laadukkaan ja osallistavan perus- ja keskiasteen koulutuksen edistämiseksi. Suosituksessa ehdotetaan lyhytaikaisempia toimenpiteitä, joilla voidaan puuttua kiireellisimpiin haasteisiin ja eriarvoisuuteen, joita koronapandemia on kärjistänyt. Samaan aikaan on saatu tutkimustuloksia poikkeusolojen aikana toteutetusta etäopetuksesta.

Neuvoston suosituksella pyritään oppimisympäristöjen ja -välineiden yhdistelmää edistämällä parantamaan yleissivistävän koulutuksen valmiuksia myös pidemmällä aikavälillä. Suositukseen liittyvä käytännöllinen monimuoto-oppimisen käsikirja tarjoaa tutkimusnäyttöä, työkaluja ja toimintakehyksen, jotka voivat innostaa sidosryhmiä tukemaan muutosta kaikilla tasoilla. Sidosryhmät voivat myös hyödyntää uusinta tutkimusta:

Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus (JRC) on juuri julkaissut tulokset 11 EU-maan lasten ja heidän vanhempiensa haastatteluista, joissa tarkasteltiin perheiden selviytymistä koulunkäynnistä kevään 2020 koronasulkujen aikana. Raportti täydentää vuonna 2020 ilmestynyttä JRC:n analyysiä tutkimustiedoista. Se tuo lisää näyttöä siitä, että lapset väsyivät etäopetukseen. Lisäksi se tuo esiin sen, että vanhemmat tarvitsevat parempia ohjeita lasten monimuoto-opiskelun tukemiseen ja että kaikille osallisille on hyötyä hyvistä digitaalisista taidoista.

OBESSUn raportissa Through School Students’ Eyes: Impact and Challenges of COVID-19 on Education Systems in Europe tarkastellaan koululaisten näkemyksiä saamastaan opetuksesta, sen sisällöstä ja muodoista, oppilaiden yleisestä hyvinvoinnista ja valmiuksien parantamisesta tulevien haasteiden varalta. Heillä on selvät vaatimukset: osallistava, saavutettava, laadukas ja aidosti ilmainen koulutus kaikille, sekä tahtoa nähdä oppilaiden arvokas panos.

Opettajankoulutuspolitiikan verkosto Teacher Education Policy in Europe Network (TEPE) on käsitellyt etäopetuksen haasteita suosituksissa, jotka osoitetaan opettajankouluttajille ja opettajankoulutuslaitoksille, opettajille ja kouluille, koulutusalan päättäjille sekä opettajankoulutuksen tutkijoille ja päättäjille. Ne osoittavat, kuinka tärkeää on opettajien ja opettajaopiskelijoiden toimijuus, kun pyritään sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin ja suunnittelemaan sopivia monimuoto-oppimisen ympäristöjä.