Romanilasten pääsy varhaiskasvatuksen piiriin

Kuva: Caroline Hernandez / Unsplash.com

Neuvoston suosituksessa laadukkaista varhaiskasvatusjärjestelmistä korostetaan varhaiskasvatuksen saatavuuden merkitystä kaikille lapsille ja muistutetaan, etta laadukas varhaiskasvatus ”voi olla tehokas väline koulutustasa-arvon saavuttamisessa lapsille, jotka ovat muita heikommassa asemassa, kuten tietyt maahanmuuttajalapset tai etniseen vähemmistöön (kuten romanit) kuuluvat lapset)”.

Laadukas varhaiskasvatus voi tarjota romanilapsille muiden ikätoverien kanssa yhtäläiset elämän lähtökohdat, mikä on erittäin tärkeää sukupolvelta toiselle siirtyvän köyhyyden kierteen katkaisemiseksi. Jotta tämä tavoite saavutettaisiin, varhaiskasvatuksen on oltava saavutettavaa, saatavilla olevaa ja kohtuuhintaista.

Vähäinen osallistuminen

Neljä vuotta täyttäneistä alle kouluikäisistä romanilapsista osallistui varhaiskasvatukseen vain 53 % vuonna 2016 tutkitussa yhdeksässä maassa. Niinpä romanien tasa-arvoa, osallisuutta ja osallistumista koskevassa EU:n strategiakehyksessä vuosille 2020–2030 asetetaan kunnianhimoinen tavoite, että vähintään 70 % kolme vuotta täyttäneistä romanilapsista osallistuu varhaiskasvatukseen vuoteen 2030 mennessä.

Miten palvelujen saatavuutta voi parantaa?

Osallistavan varhaiskasvatuksen työkalupakissa esitellään periaatteita, joiden mukaan voi suunnitella romanilapsille toimintaohjelman ja näin lisätä heidän osallistumistaan laadukkaaseen, kohtuuhintaiseen varhaiskasvatukseen. Siinä esitetään suosituksia yhteisön osallistumisen edistämiseen, esimerkiksi ohjelmilla, joilla pyritään aktiivisesti tavoittamaan yhteisön jäseniä.

Esimerkiksi Bulgariassa Tundzhan kunnassa käytetään opetusalalla toimivia välittäjiä, jotta voidaan tavoittaa kaikki perheet ja tukea lasten siirtymistä kotoa varhaiskasvatusympäristöön.

Osallisuuden edistäminen varhaiskasvatuksessa

Erasmus+ Kheutaun -hankkeessa kehitettiin koulutusmoduuleja luottamuksen rakentamiseen paikallisyhteisössä. Lisäksi laadittiin romaninkielisiä oppimateriaaleja.

Toy for Inclusion -hankkeessa edistetään osallistavaa lähestymistapaa epäviralliseen varhaiskasvatukseen leikkikeskusten avulla. Romaniyhteisöjen ja muiden yhteisöjen edustajat vetävät niitä yhdessä.

Lisää aineistoja esitellään varhaiskasvatusta käsittelevässä Erasmus+ -esitteessä.