Vastuuvapauslauseke

“The website disclaimer and privacy policy statement is being updated. To see the latest version in English please click here. The translation will be provided in due course. “
 

EUN Partnership AISBL (joka tunnetaan nimellä European Schoolnet, jäljempänä EUN) ylläpitää tätä verkkosivustoa, jonka tavoitteena on lisätä yleisön tietoa EUN:n aloitteista. Sivuston aineisto on tarkoitettu vain tiedoksi.

Pyrimme tarjoamaan ajantasaista ja paikkansapitävää tietoa. Jos saamme tietää virheistä, yritämme korjata ne. EUN ei kuitenkaan ota vastuuta sivustolla olevista tiedoista.

Nämä tiedot

 • ovat ainoastaan yleisluonteisia, eikä niiden ole tarkoitus käsitellä tietyn yksilön tai yhteisön tilannetta
 • eivät välttämättä ole kattavia, tarkkoja, täydellisiä tai ajantasaisia
 • on toisinaan linkitetty ulkopuolisiin sivustoihin, joihin EUN ei voi vaikuttaa ja joista se ei ole vastuussa
 • eivät sisällä asiantuntija- tai juridista neuvontaa (erityisneuvoja on aina pyydettävä asiaan erikoistuneelta ammattilaiselta).

EUN varaa oikeuden harkintansa mukaan poistaa, muuttaa, muokata ja lisätä sivuston sisältöä milloin hyvänsä.

Tämä vastuuvapauslauseke ei rajoita EUN:n laillista vastuuta kansallisten lakien puitteissa eikä sulje pois vastuuta asioissa, joita nämä lait eivät välttämättä käsittele.


TEKIJÄNOIKEUDET

Sisällön uudelleenkäyttö on sallittua sillä edellytyksellä, että lähde mainitaan, ellei toisin ole ilmoitettu. Jos levittäminen ilman lupaa kielletään, kielto kumoaa aiemmin mainitun yleissäännön, ja käyttörajoitukset mainitaan selvästi.


TIETOSUOJAPERIAATTEET

Seuraavassa kerromme periaatteistamme, jotka koskevat sinusta keräämiämme henkilötietoja.

 

Yleiskatsaus

School Education Gateway on Euroopan unionin hanke. Se rahoitetaan Erasmus+ -ohjelmasta eli Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelmasta. Sen toimintaa ohjaa Euroopan komissio, ja käytännön toteutuksesta vastaa komission koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA).

School Education Gateway -alusta on suunniteltu niin, että käyttäjien yksityisyyden suoja toteutuu. Se tarjoaa turvallisen ympäristön opetusalan ammattilaisille, asiantuntijoille ja vastavalmistuneille. Seuraavassa lausumassa esitetään käytännöt, joiden mukaan School Education Gateway -alusta kerää, käsittelee ja käyttää käyttäjiltä saatuja tietoja.

1. Verkkolomakkeet 

Koska School Education Gateway -alusta kerää ja käsittelee henkilötietoja, siihen sovelletaan yksilöiden suojelusta Euroopan yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (EUVL 8, 12.1.2001, s. 1).
 
School Education Gateway -alustalla on käytettävissä erilaisia työkaluja, joiden avulla käyttäjät voivat antaa tietoa ja osallistua sivuston toimintaan. Kun käyttäjä rekisteröityy verkossa ja lähettää muita tietoja, tiedot kerätään ja käsitellään tarkoituksiin, joista kerrotaan tarkemmin kohdassa 2. Tietojen käsittelystä vastaa rekisterinpitäjä, joka on EACEA:n yksikön A5 päällikkö (ammatillinen koulutus, aikuiskoulutus, alustat).

2. Mitä henkilötietoja keräämme, mihin tarkoitukseen ja millä teknisillä keinoilla?

(a) Henkilötiedot: School Education Gateway -alustalla kerättävät henkilötiedot:

 • etunimi
 • sukunimi
 • sähköpostiosoite.

Lisäksi jäsenprofiiliin kerätään vapaaehtoisia henkilötietoja, ja rekisteröitynyt käyttäjä voi päättää, antaako kyseisiä tietoja vai ei. Myös seuraavat organisatoriset tiedot kerätään:

 • organisaation nimi
 • kaupunki, alue, maa
 • tyyppi.

Euroopan komissio, EACEA ja EUN Partnership aisbl (European Schoolnet) eivät ole vastuussa kolmansien osapuolten sivustolle lataamista tiedoista tai asiakirjoista.  

(b) Tietojen käyttö: Tietojen tallentaminen, käsittely ja esittäminen on tarpeen, jotta voidaan

 • rikastuttaa jäsenten profiileja
 • mahdollistaa School Education Gateway -sivustolle rekisteröityneiden käyttäjien kommunikointi ja yhteistyö keskinäisen luottamuksen ja kunnioituksen hengessä
 • mahdollistaa ja edistää seuranta- ja tutkimustoimia.

Koostettuja tilastotietoja kerätään säännöllisesti. Näitä ovat esimerkiksi käyttäjien määrä tiettynä ajanjaksona, jäsenten suosimat aiheet ja/tai maat sekä tilien käyttö. Parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi School Education Gateway -portaali saattaa seurata käyttäjien käyntitiheyttä, käyttötottumuksia, mieltymyksiä ja asetuksia.

Käyttäjän toimintaan School Education Gateway -alustalla liittyviä tietoja saavat käyttää EACEA, Euroopan komissio ja School Education Gatewayn toiminnasta vastaavat viranomaiset ja muut kolmannet osapuolet (esim. asianmukaisesti valtuutetut tutkimuskeskukset ja yliopistot) ainoastaan tutkimuksen ja seurannan toteuttamiseen. Kaikesta edellä mainittujen toimijoiden suorittamasta tietojen käytöstä on ilmoitettava rekisterinpitäjälle, jolla on oikeus evätä lupa tietojen käyttöön.

Tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta kerrotaan kohdassa 9.

(c) Tekniset tiedot: Käyttäjät antavat tiedot itse verkkolomakkeilla School Education Gateway -alustan eri osioista. Alustan toiminnasta vastaa palveluntarjoaja (EUN Partnership AISBL) EACEA:n kanssa solmitun palvelusopimuksen mukaisesti. Kaikki tiedot kerätään tietokantaan.

3. Ketkä pääsevät tutustumaan tietoihisi ja kenelle niitä luovutetaan?

Ainoastaan seuraavilla tahoilla on oikeus käyttää tietoja ja vain edellä kuvattuihin tarkoituksiin:

 • School Education Gatewayn rekisteröityneet käyttäjät (sisään kirjautuneena): kaikki tiedot, lukuun ottamatta henkilötietoja, kuten rekisteröityneen käyttäjän sähköpostiosoite
 • EACEA, Euroopan komissio, palveluntarjoaja: kaikki tiedot.

Tiettyjen tietojen siirtäminen kolmansille osapuolille (esim. tutkimuskeskuksille ja yliopistoille) voidaan sallia rekisterinpitäjän nimenomaisella luvalla. Aina kun mahdollista, tiedot käsitellään nimettöminä, varsinkin jos ne siirretään kolmansille osapuolille tutkimustarkoituksiin.

Henkilötietoja ei koskaan käytetä markkinointitarkoituksiin.

Osa käyttäjien antamista tiedoista on esillä School Education Gateway -portaalin julkisessa osiossa, joten kyseiset tiedot ovat vapaasti saatavilla internetissä. Erityisesti:

 • rekisteröityneen tiedot: etunimi, sukunimi, rooli, kommentit artikkeleihin tai muihin alustan julkisiin osioihin
 • organisaation tiedot: nimi, paikkakunta, alue, maa ja kuva.

4. Miten suojaamme ja turvaamme tietosi?

Kerätyt henkilötiedot ja kaikki niihin liittyvät tiedot on tallennettu palveluntarjoajan (EUN Partnership AISBL) turvallisille palvelimille. Palveluntarjoajan tietokonekeskusten toiminta noudattaa sopimuksen mukaisesti Euroopan komission turvallisuusyksikön tämän tyyppisille palvelimille ja palveluille vahvistamia turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita.

5. Miten voit tarkistaa, muuttaa tai poistaa tietojasi?

Jos haluat tarkistaa, mitä henkilötietoja rekisterinpitäjä on puolestasi tallentanut, tai jos haluat muuttaa tai poistaa tietojasi, voit tehdä sen itse verkossa. Voit kirjautua sisään rekisteröitymisen yhteydessä antamallasi salasanalla ja päivittää henkilötietosi tai ottaa profiilisi pois käytöstä. Käyttäjä voi pyytää profiilinsa poistamista käytöstä koska tahansa (ks. kohta 6).

6. Kuinka kauan säilytämme tietojasi? 

Tilastoihin ja tutkimustarkoituksiin liittyviä tietoja säilytetään koko School Education Gateway -hankkeen ajan koostetussa, nimettömässä muodossa.

Käyttäjän profiiliin liittyviä tietoja (kuvattu kohdassa 2), säilytetään yhden vuoden ajan käyttäjän viimeisestä sisäänkirjautumisesta. Kun viimeisestä sisäänkirjautumisesta on kulunut vuosi, käyttäjäprofiili poistuu automaattisesti käytöstä, eli se ei enää näy muille käyttäjille tai ulkomaailmalle. Käyttäjälle ilmoitetaan, että hänen profiilinsa on otettu pois käytöstä ja että hän voi ottaa tilin uudelleen käyttöön kirjautumalla taas sisään. Toinen ja viimeinen muistutus lähetetään kahden vuoden kuluttua ensimmäisestä, ja siinä ilmoitetaan käyttäjälle, että kolmen vuoden kuluttua käyttäjän viimeisestä kirjautumispäivästä hänen profiilinsa poistetaan lopullisesti käytöstä. Kaikki henkilötiedot muutetaan tällöin nimettömiksi.

Jos käyttäjä pyytää profiilinsa poistamista käytöstä tai profiili poistuu käytöstä automaattisesti, mitkään tiedot eivät näy muille School Education Gateway -portaalin käyttäjille. Tiedot säilytetään vain nimettömässä muodossa, joka ei mahdollista käyttäjän tunnistamista. Jos käytöstä poistetun profiilin käyttäjä haluaa jatkaa alustan käyttämistä, hänen on rekisteröidyttävä uudelleen. Tiedot ovat EACEA:n, Euroopan komission, kansallisten tai alueellisten kouluviranomaisten, School Education Gatewayn toiminnasta vastaavien viranomaisten ja muiden kolmansien osapuolten käytettävissä yksinomaan tutkimus- ja seurantatarkoituksiin (ks. kohta 3) koostetussa muodossa rekisterinpitäjän luvalla.

7. Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä oikeuksistasi ja oikeuksiesi harjoittamisesta (esim. omiin tietoihisi tutustuminen ja niiden korjaaminen), ota yhteyttä School Education Gateway -alustan rekisterinpitäjään seuraavassa osoitteessa:

Head of Unit A5 - Vocational Training, Adult Education, Platforms
Executive Agency Education Audiovisual and Culture
Office: BOU2 02/148
Avenue du Bourget 1
BE-1049 Brussels
Belgium
EACEA-EPLUS-ETWINNING@ec.europa.eu

Jos haluat ottaa tilin pois käytöstä, kirjaudu sisään ja tee se profiilisivusi kautta.

8. Ongelmatilanteet

Jos henkilötietojen suojaamiseen liittyvissä kysymyksissä ilmenee ongelmia, voit ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään yllä mainitussa osoitteessa tai sähköpostitse. Voit myös ottaa yhteyttä EACEA:n tietosuojavastaavaan sähköpostitse osoitteella eacea-data-protection@ec.europa.eu

Jos rekisterinpitäjä tai tietosuojavastaava ei pysty ratkaisemaan ongelmaa, voit koska tahansa tehdä valituksen Euroopan tietosuojavaltuutetulle: verkkosivusto - http://www.edps.europa.eu; sähköposti - edps@edps.europa.eu.

9. Oikeusperusta

Henkilötietojen käsittelyn tärkein oikeusperusta:

(a) Komission päätös 2009/336/EY, tehty 20 päivänä huhtikuuta 2009, koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan ”koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti (EUVL L 101, 21.4.2009, s. 21.);

(b) Elinikäisen oppimisen toimintaohjelma (2007–2013), joka perustettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä 2006/1720/EY 15 päivänä marraskuuta 2006 (EUVL L 327, 24.11.2006, s. 45.).