Õpetajad ja koolijuhid

Euroopas on üle 5 miljoni õpetaja. Nendest igaühe teadmised, oskused ja suhtumine on väga tähtsad ning nende õpetamistöö kvaliteet mõjutab otseselt õpilaste tulemusi. Samal ajal on õpetajatele esitatavad nõudmised üha suurenemas ja muutumas, mis tähendab, et nad vajavad abi enda teadmiste ja oskuste arendamisel. Seetõttu on väga oluline, et nad saaksid kõrgeima kvaliteediga kutsealase arengu koolitusi, alates õpetajate alusharidusest ja karjääri alguses pakutavast toest noortele õpetajatele kuni kutsealase arengu võimalusteni ülejäänud karjääri vältel.

Juhtimisoskus on väga tähtis, et luua vajalikud tingimused edu saavutamiseks kõigis haridustasemetes ja koolitussüsteemides. Koolijuhtidel - kes ei hõlma vaid õppealajuhatajaid - on võtmeroll vajalike ühenduslülide loomisel koolide, hariduse ja koolituse eri tasemete, perekondade, töömaailma ja kohaliku kogukonna vahel, et täita ühist õpitulemuste parandamise eesmärki.

Sellest rubriigist leiate selle teema kohta artikleid ja muid materjale. Täiendavat teavet leiate ka Euroopa Komisjoni veebilehelt. Muude teemade avastamiseks kasutage lehe ülaosas asuvat menüüd.

Viimane sisu

Esiletõstetud video