Keelte õppimine

Keelte õpetamine ja õppimine on aluseks Euroopa kodanike võimalusele Euroopas reisida, õppida ja uude riiki elama asuda. See aitab kaasa tööhõive ja majanduskasvu edendamisele ning panustab teiste riikide ja kultuuride omavahelisse üksteisemõistmisesse. Samuti on see vajalik selleks, et keelebarjäär ei takistaks ühiskonnaelus osaleda. Euroopa Komisjoni roll on koordineerida riikide valitsuste pingutusi keelte strateegilises raamistikus seatud eesmärkide saavutamisel ning pakkuda tuge Erasmus+ tegevuste kaudu.

Euroopa keeleõppe tunnuskiri innustab ja tunnustab keele õppimisel ja õpetamisel uuendusliku praktika rakendamist igas hariduse ja koolituse astmes. Euroopa keeleõppe tunnuskirja projektid on märkimisväärselt panustanud uuenduslikku keele õppimisse ja õpetamisse kogu Euroopas.

Sellest rubriigist leiate selle teema kohta artikleid ja muid materjale. Täiendavat teavet leiate ka Euroopa Komisjoni veebilehelt. Euroopa Komisjoni Euroopa keelepoliitika portaal pakub samuti sel teemal arvukalt materjale. Muude teemade avastamiseks kasutage lehe ülaosas asuvat menüüd.

Viimane sisu

Esiletõstetud video

Lingid

Uurige Erasmus+ rahastatavaid võimalusi koolidele ja õpetajatele

Külastage koolide partnerluste uurimiseks eTwinningu platvormi