Ettevõtlusharidus

Ettevõtluspädevus on võime märgata ja kasutada ära võimalusi ning kavandada ja juhtida loovprotsesse, mil on kultuuriline, sotsiaalne või majanduslik väärtus.

See nõuab teadmisi kontekstist ja võimalustest ning lähenemisviiside kavandamisest ja juhtimisest, samuti eetilisi põhimõtteid ja teadlikkust endast.

See hõlmab oskusi, mis on seotud loovusega (kujutlusvõime, kriitiline peegeldamine, probleemide lahendamine), suhtlusega, ressursside (inimeste ja asjade) koondamisega ning ebakindluse, määramatuse ja riskiga hakkamasaamisega.

Ettevõtlik meelsus eeldab suhtumist, mis sisaldab omaalgatust, motivatsiooni ja püsivust ning teiste ideede väärtustamist.

Et ettevõtlusharidus arendaks tõhusalt õpilaste pädevusi, on koolide võimekus luua toetavat ja stimuleerivat õpikeskkonda sama tähtis kui õpetajate isiklikud oskused ja motivatsioon.

Ettevõtlusharidus ei saa toimuda isolatsioonis, hõlmamata koolist väljaspool asuvat maailma. See võib eeldada partnerluse raames tööd väliste organisatsioonidega, et toetada muudel viisidel õppimist.

Sellest rubriigist leiate selle teema kohta artikleid ja teisi materjale. Teema kohta saate rohkem teavet Euroopa Komisjoni veebilehelt. Teiste valdkondade avastamiseks kasutage lehe ülaosas asuvat menüüd.

Viimane sisu