Kaasav haridus ja koolist varakult lahkumise tõkestamine

Õpiteekonna killustumine võib toimuda eri viisidel, tuues tagajärjena kaasa halva õppeedukuse ja võimaliku koolist väljalangemise. Probleemid võivad ilmneda ajal, mil toimub astme- või koolivahetus, kuid pinnale võivad kerkida ka muude probleemide ilmingud. Paljude noorte jaoks on probleemiks isegi ligipääs haridusele.

Üks kümnest eurooplasest lahkub haridus- või koolitussüsteemist, ilma et ta oleks omandanud oskusi ja pädevusi, mida peetakse vajalikuks tänapäeval tööturule edukaks sisenemiseks ja tänapäeva ühiskonnas edukaks osalemiseks. Nad riskivad töötuse, sotsiaalse tõrjutuse ja vaesusega.

On palju põhjuseid, miks mõned noored haridusest ja koolitusest enneaegselt loobuvad: isiklikud- ja pereprobleemid, õpiraskused või habras sotsiaalmajanduslik olukord. Siiski on ka haridussüsteemi omadused ja koolikliima tähtsad tegurid õpilaste kaasamise ja kõrvalejäämise protsessides. Õpiteekonnad liiguvad erinevaid õppimise ja olemise radu, ning see võib õpilaste jaoks olla positiivne, juhul kui need rajad on paindlikud ning lapsevanemad ja õpetajad saavad teha informeeritud valikuid.

Vaja on rakendada kogu kooli hõlmavat lähenemist, kus kogu kool (koolijuhid, töötajad, õpilased ja perekond) osaleks sidusas, kollektiivses ja koostöös läbiviidavas tegevuses ning teeks tihedat koostööd ka kooliväliste võtmeisikute ja kogukonnaga laiemalt.

Sellest rubriigist leiate selle teema kohta artikleid ja muid materjale. Täiendavat teavet leiate ka Euroopa Komisjoni veebilehelt. Muude teemade avastamiseks kasutage lehe ülaosas asuvat menüüd.

Viimane sisu

Esiletõstetud video

Lingid

Uurige Erasmus+ rahastatavaid võimalusi koolidele ja õpetajatele

Külastage koolide partnerluste uurimiseks eTwinningu platvormi

Külastage Euroopa tööriistakomplekti koolidele ja uurige, milliseid meetmeid rakendada, et koolist väljalangemist tõkestada.