Digipädevused ja -tehnoloogiad

Euroopa digitaalne muundumine saab uue hoo sisse, arvestades uute tehnoloogiate nagu tehisintellekti, robootika ja pilvandmetöötluse kiiret arengut. Nagu ka eelmised suured tehnoloogiauuendused, muudab ka digitaliseerumine seda, kuidas inimesed elavad, suhtlevad, õpivad ja töötavad. Seetõttu on oluline arendada digipädevusi kogu elu kestel.

Samamoodi võib digitehnoloogiate sobiv kasutamine hariduses soodustada õpetamis- ja õppimisprotsessi kõigi pädevuste osas. Klassiruumid saab avada teadus- ja tööstusmaailmale ja teistele kultuuridele. Õpetajatele ja õpilastele saab veebiallikate ja koostöö kaudu anda mõjuvõimu. Ligipääs digitehnoloogiatele ja nende kasutamine võib aidata vähendada lõhet kõrge ja madala sotsiaalmajandusliku taustaga õpilaste vahel. Individualiseeritud õpe, milles rakendatakse mitmekesisemaid hindamisvorme, võib tõsta motivatsiooni.

Euroopa Komisjon toetab õpetajaid, koole, poliitikuid ja teisi asjaomaseid isikuid laia valiku veebitööriistade ja -materjalidega. Sellest rubriigist leiate uusimad artiklid, väljaanded ja muud digiharidust puudutavad allikad. Teema kohta saate rohkem teavet Euroopa Komisjoni veebisaidilt.

Viimane sisu

Esiletõstetud video

Lingid

Uurige Erasmus+ rahastusega võimalusi koolidele ja õpetajatele

Külastage eTwinningu platvormi koolipartnerluste jaoks

Digihariduse arhiivid (artiklid saidilt Open Education Europa)

Digipädevuste raamistik

SELFIE projekt