Kultuuriteadlikkus ja kultuuri väljendamine

Noortel peaks olema võimalus kujundada täielik arusaam ja austus selle suhtes, kuidas ideid ja tähendust edasi antakse ning neid eri kultuurides ja eri meediavormides loominguliselt väljendatakse. Need vormid võivad muu hulgas olla järgmised: trükimaterjal (raamatud, ajakirjad), veebilehed, teater, film, tants, mängud, kunst ja disain, muusika.

Koolis veedetav aeg on noorte jaoks veel üks võimalus, et arendada enda kultuuriidentiteedi tunnetust. Nad vajavad neid oskusi ideede, kogemuste ja emotsioonide loovaks ja empaatiliseks väljendamiseks ja tõlgendamiseks. Selleks võib kasutada eri protsesse (sh valdkonnaülest õpet) ja meediavorme, mitte üksnes traditsioonilisi kunstivorme.

Koolid võiksid kaaluda partnerlust kooliväliste organisatsioonidega, et luua erinevaid õpikogemusi.

Sellest rubriigist leiate sel teemal artikleid ja muid materjale. Rohkem teavet leiate selle valdkonna kohta Euroopa Komisjoni veebilehelt. Teiste teemade uurimiseks kasutage lehe ülaosas asuvat menüüd.

Viimane sisu