Kodakondsus

Euroopa riikidel on vaja, et kodanikud osaleksid sotsiaalses ja poliitilises elus. Seda on vaja nii selleks, et tagada demokraatlike väärtuste õitseng ühiskonna ja üksikisikute tasandil, kui ka selleks, et edendada sotsiaalset sidusust üha suureneva sotsiaalse ja kultuurilise mitmekesisuse kontekstis. See tähendab, et noored peavad olema varustatud õigete teadmiste, oskuste ja meelsusega. Strateegilise raamistiku „Haridus ja koolitus 2020” üks peaeesmärke on endiselt sotsiaalsete- ja kodanikupädevuste ning võrdsuse, sotsiaalse sidususe ja aktiivse kodakondsuse edendamine. Nende eesmärkide saavutamiseks tõhusate lähenemisviiside ülesehitamine on praktikute ja otsustajate jaoks suur väljakutse.

Sellest rubriigist leiate selle teema kohta artikleid ja muid materjale. Täiendavat teavet leiate ka Euroopa Komisjoni veebilehelt. Muude teemade avastamiseks kasutage lehe ülaosas asuvat menüüd.

Viimane sisu

Esiletõstetud video

Lingid

Uurige Erasmus+ rahastatavaid võimalusi koolidele ja õpetajatele

Külastage koolide partnerluste uurimiseks eTwinningu platvormi