Avardades oma kutsealase arengu võimalusi

Pilt: Shutterstock.com

Piisava aja ja sobivate vahendite leidmine kutsealase arengu jaoks on proovikivi igas ametis, kuid eriti õpetajate puhul. Siinses õpetuses kutsume teid üles kaaluma erinevaid ideid ja õpivõimalusi, sealhulgas hüvesid, mida õpetajad saavad veebipõhise kogemustevahetuse kaudu.

Lihtne esimene samm: õpetused kiirlugemise ja veebilehitsemise kohta

School Education Gateway õpetuste kaudu saate praktilisi ideid ja näiteid projektide kohta, mis võivad inspireerida ning proovile panna. Väärtused, mida pakuvad ettevõtlus ja digitaalpädevus, kultuuridevahelised oskused ning kaasamise, kultuurilise mitmekesisuse ja sallivuse edendamine hariduses – kõik need õpetused on teie käsutuses, kui vaid leiate veidi aega ja soovite keskenduda konkreetsele teemale.

Kutsealase arengu e-kursused

Viimastel aastatel on e-õpe saavutanud läbimurde tänu MOOCidele (Massive Open Online Courses – laialt avatud e-õpe). Lühidalt öeldes on MOOC e-kursus, mis on tavaliselt saadaval tasuta piiramatule arvule osalejatele. MOOCid on struktureeritud ja kindla ajakavaga, kuid võimaldavad ka enesekontrollimist ja oma kutsealase arengu suunamist. Pakutavate tegevuste kestus ja arv varieerub. Kuigi need kursused on tavaliselt tasuta, võivad mõned kursusepakkujad kehtestada tasu ametliku tunnistuse saamiseks. Kursuse koormus on tavaliselt 2–6 tundi nädalas: oma teadmiste täiendamiseks piisab ka 15 minutist päevas!

Teacher Academy, mida koordineerib School Education Gateway, pakub tasuta e-kursusi õpetajatele, õpetajate koolitajatele ja mitteõpetavale personalile, kes on tegev koolihariduses (eelkoolist kuni gümnaasiumini). E-kursused kaasavad osalejaid eri liiki materjalide ja tegevuste kaudu, nagu videod (klassiruumivaatlused, animatsioonid, intervjuud ja ekraanisalvestused), tunnikavad, veebinarid, vastastikune eksperdihindamine ja kogemustevahetus, ekspertidega suhtlemine, küsitlused, õppepäevikud ning palju muud. Osalejad moodustavad kiiresti e-õppe kogukonna ja leiavad neid huvitavad arutelud. Neil on võimalik saada õpimärgid ja tunnistused, mis näitavad nende saavutusi.

Teisi MOOC-platvorme ja andmehoidlaid: 

Kui soovite e-kursustel osalemise kohta lisa lugeda, tutvuge iseõppijatele mõeldud minikursusega „E-õppe viis strateegiat“, mille on loonud Teacher Academy. 

Ühinege ja liituge siduskogukonnaga, mis on mõeldud koolidele ning õpetajatele: eTwinning

Üle poole miljoni õpetaja on juba avastanud, mis hüved kaasnevad teiste Euroopa õpetajate, klasside ja koolidega suhtlemisega eTwinningu kaudu.

eTwinning pakub kutsealaseks arenguks mitmekesiseid võimalusi. Lisaks eTwinningu keskmes olevatele koostööprojektidele saab osaleda töötubades, e-õppe üritustel ja seminaridel, samuti gruppides, kus täiustada teadmisi kindlal teemal. Enamik eTwinningu kursustest on paljudes osalisriikides ametlikult tunnustatud. Rohkem teavet leiate eTwinningu veebilehelt ja alltoodud videolt.

Uuringud on näidanud, et eTwinning on tõepoolest õpetajate kutsealast arengut positiivselt mõjutanud. Rohkem teavet leiate sellest väljaandest. eTwinningut rahastatakse programmi Erasmus+ kaudu. 

Välismaakogemus uue perspektiivi saamiseks: Erasmus+

Mõnikord aitab keskkonnavahetus omandada uusi oskusi oma õpetamistöö parendamiseks. Kas olete kaalunud õpetamislähetust, töövarjuks olemist või kursusel osalemist mõnes teises riigis? Programm Erasmus+ saab toetada teie kutsealast arengut, rahastades liikuvusega seotud tegevusi.

Erasmus+ on ELi haridus-, koolitus-, noorsoo- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020. Selle programmi eesmärk on täiendada oskusi ja parandada tööalast konkurentsivõimet ning ajakohastada haridust, täiendusõpet ja noorsootööd. Erasmus+ eelarve on 14,7 miljardit eurot – 40% suurem võrreldes eelneva perioodi kulutuste tasemega, näidates ELi pühendumist eeltoodud valdkondadele.

Programm Erasmus+ pakub rahastamisvõimalusi, et toetada selliseid ettevõtmisi nagu kutsealase arenguga seotud tegevused välismaal, sealhulgas kursused, õpetamislähetused ja töövarjuks olemine (1. põhimeede), samuti strateegilise partnerluse projektid koolide ja teiste organisatsioonide vahel (2. põhimeede).

School Education Gateway pakub alustuseks kolme tööriista:

  • Kursuste kataloog on igapäevaselt ajakohastatud kohapealsete kutsealase arengu kursuste varamu kooliõpetajatele ja teistele koolitöötajatele. Kursuste kataloogist leiate tuhandeid koolituspakkumisi, mida saate lähtuvalt oma huvidest sirvida ja otsida teema, riigi, kestuse jms järgi. Vaadake lisaks meie õpetust selle kohta, kuidas valida välismaa õpetajakoolituskursust.
  • Mobiilsusvõimaluste tööriist on kohtumispaik koolidele ja õpetajatele, kes on huvitatud mobiilsustegevuste korraldamisest ning nendes osalemisest. Koolid saavad postitada oma pakkumisi, et võõrustada teise riigi õpetajat, ning õpetajad saavad postitada oma teadaandeid ja öelda, missuguses mobiilsustegevuses nad tahaksid välismaal osaleda!
  • Tutvuge strateegilise partnerluse tööriistaga ning kasutage otsingumootorit, et leida teile sobiv partnerorganisatsioon, või lihtsalt sirvige läbi olemasolevad pakkumised.


Lisateave

Rahastamistaotluse ettevalmistamiseks tutvuge alljärgnevate materjalidega: