eTwinning: Euroopa koolide kogukond

eTwinning on Euroopa koolide kogukond. Siit leiate teavet eTwinningu ja sellega liitumise kohta!

Mis on eTwinning?

eTwinning on Euroopa koolide kogukond. eTwinningu platvorm on mõeldud töötajatele (õpetajatele, õppealajuhatajatele, raamatukogutöötajatele jne), kes töötavad mõnes eTwinningus osaks olevas Euroopa riigis. Platvormil saavad nad suhelda, koostööd teha, projekte läbi viia, jagada ning lühidalt öeldes tunda end osana kõige põnevamast õppekogukonnast Euroopas.

eTwinning edendab Euroopa koolide vahelist koostööd info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutamise kaudu, varustades koole toe, tööriistade ja teenustega. Lisaks pakub eTwinning õpetajatele tasuta võimalusi jätkuvaks kutsealaseks arenguks.

Alates 2005. a on eTwinning kaasanud tuhandeid koolitöötajaid ning tänaseks (2016. a novembriks) on eTwinningus 400 000 aktiivset liiget ja käimas on üle 50 000 projekti! 

eTwinningut rahastab Erasmus+, Euroopa Komisjoni haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm. eTwinningut koordineerib keskne kasutajatugi, mida opereerib European Schoolnet. Lisaks toetatakse eTwinningu tegevust riiklikul tasandil 37 riiklikus kasutajatoes.

Veebipõhised koostööprojektid 

eTwinningu keskmes on koostööprojektid, mida viivad läbi vähemalt kaks kooli. Projekte võib teha mistahes teemal, kuid neis peaks olema tasakaalus IKT-kasutus ja klassiruumitegevused, ning eelistatult võiks see ühtida projektis osalevate koolide riiklike õppekavadega. Eeskujulikele projektidele antakse riiklikke ja Euroopa kvaliteedimärke. Kõige kõrgem tunnustus on Euroopa auhinnavõistluse võitmine.

Lugege värskest hindamisaruandest, kuidas eTwinning on õpilaste õppimist mõjutanud.

Kutsealane areng

eTwinning pakub Euroopa tasandil kõigile kogukonna liikmetele erinevaid veebipõhiseid kutsealase arengu võimalusi. Alates kogenud tvinnijatest kuni uute liikmeteni – kõigil on võimalik end eTwinningus kutsealaselt arendada.

Väga populaarsed on näiteks õppimisüritused. Need on intensiivsed eri teemasid käsitlevad veebiüritused, mis kestavad 10–15 päeva. Üritusi viib läbi ekspert ning need hõlmavad aktiivset tööd ja õpetajatevahelist arutelu.

2015. a hindamisaruandes leiti, et eTwinning on parandanud 91% vastanute valdkonnaüleseid oskusi ning 89% õpetajatest märkis, et tänu eTwinningule on nad täiustanud enda võõrkeeleoskust õpetamistöös ning projektipõhise õpetamise oskusi.

eTwinningu tööriistad

Tvinnijate tööd hõlbustavad mitmed veebitööriistad. Kõigepealt uurige avalikku eTwinningu portaali ning lugege uudiseid ja tutvuge projektinäidetega kogu eTwinningu võrgustikust. Kui teil pole veel eTwinningu kontot, saate end seal ka registreerida. Kui teil on konto, saate siseneda eTwinning Live’i, tvinnijate kohtumispaika: siin saate üritustel osaleda või neid luua, projekte asutada, eri teemadel teabe ja parimate praktikanäidete vahetamiseks gruppidega ühineda või neid luua, partnerfoorumites osaleda ning kutsealast arengut soodustavatest õppimisüritustest osa võtta. 

Kui osalete mõnes projektis, saate ligipääsu TwinSpace’ile. See on turvaline veebiplatvorm, kus projektipartnerid saavad koostööd teha ja oma projekti edukalt läbi viia. 

Kuidas alustada? eTwinningu iseõppimise materjalid

Pole vahet, kas olete uustulnuk või juba kogenud eTwinningu liige, iseõppimise materjalid on loodud teie jaoks! Materjalid on loodud eesmärgiga toetada tvinnijate arengut ning motiveerida neid eri valdkondades süvitsi minema. Neis käsitletakse aluspõhimõtteid, suhtlust, koostööd, võrgustumist ja kvaliteeti.

Materjalid on kõigile avatud, kuid arenguteste saavad teha vaid registreeritud kasutajad. Testid on seotud liikmete profiili ja arengumõõdikuga.

Astuge see samm ning sisenege Euroopa koolide koostöömaailma juba täna! Mõjutage oma õpilasi kõige positiivsemal moel ning tegelege nendega viisidel, mida te poleks varem osanud ette kujutada.