3. Õppijate toetamine

3.6. Pikendatud ja õppekavaväline õppimine

Õppekava- ja kooliväline hariduslik tegevus võib olla kas tugevalt akadeemiline või informaalsem õppimis- ja arengumeetod. Kui selle tegevuse eesmärgid ühtivad hariduslike eesmärkidega ja on nendega kooskõlas, võib see anda noortele lisavõimaluse oma võimete näitamiseks ning suurendada nende motivatsiooni ja kooliperre kuulumise tunnet, mida neil muidu ei oleks. Õppekava- ja koolivälised haridustegevused tuleb kavandada nii, et need täiendaksid õppekava ning suurendaksid võimalikult palju õpilaste osalust ja sotsiaalset kaasatust. Nende tegevuste väljatöötamisel võib teha koostööd vanemate, kohalike organisatsioonide, teenistuste ja vabaühendustega ning kaasata ka kogukonna vabatahtlikke.


 

Näita rohkem

Materjalid ( Otsi kõikidest materjalidest )

Pöörame teie tähelepanu sellele, et materjalide lehe sisu on praegu saadaval ainult inglise keeles.

INCLUD-ED PEREÕPE

Pereõpe kuulub uurimisprojekti INCLUD-ED raames tuvastatud edukate haridustegevuste hulka. Strateegiad kaasamiseks ja sotsiaalseks sidususeks hariduse abil (Euroopa Komisjon, 6. raamprogramm, 2006–2011).

Teemavaldkonnad: 3. Õppijate toetamine; 4. Vanemate kaasamine; 5. Sidusrühmade kaasamine

Alamvaldkonnad: 3.6. Pikendatud ja õppekavaväline õppimine; 4.4. Perekonnapõhine õppimine; 5.4. Partnerlussuhted: kogukonnaorganisatsioonid ja kodanikuühiskond

Keel: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Riik: Albaania; Austria; Belgia; Bulgaaria; Eesti; Hispaania; Holland; Horvaatia; Iirimaa; Island; Itaalia; Kreeka; Küpros; Leedu; Luksemburg; Läti; Malta; Norra; Poola; Portugal; Prantsusmaa; Põhja-Makedoonia; Rootsi; Rumeenia; Saksamaa; Serbia; Slovakkia; Sloveenia; Soome; Suurbritannia; Taani; Türgi; Tšehhi; Ungari

Tuutorlusprogramm

Brüsseli Vaba Ülikool (ULB) lõi 1989. aastal tuutorite programmi, mille eesmärk on võrdsed võimalused, kaasatus, koolidevaheline koostöö, kvaliteet ja areng. Alates 2006. aastast Schola ULB juhtimisel rakendatav programm on pealinna Brüsseli piirkonnas suurim tasuta tugisüsteem koolis.

Teemavaldkond: 3. Õppijate toetamine

Alamvaldkonnad: 3.6. Pikendatud ja õppekavaväline õppimine; 3.7. Riskiõpilaste jälgimine; 3.11. Eesmärgipärane tugi: ebasoodne sotsiaal-majanduslik taust

Keel: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Riik: Belgia

Õppimisrong

Belgias Antwerpenis saavad õpetajatudengid osaleda MTÜ Schoolbridge vabatahtlikus õppimisrongi (Learning Train) algatuses. Ühest küljest saavad õpetajatudengid seeläbi kogemuse tööst sisserändajate ja/või ebasoodsas olukorras olevate peredega ning teisest küljest saavad vanemad teadmisi laste õppimise toetamisest. Üliõpilased töötavad vanematega ja juhendavad neid kord nädalas 60–90 minutit. Pakutav tugi oleneb vanemate vajadustest ja vastab koolitunni või kodutööde sisule. Üliõpilase kui tulevase õpetaja või sotsiaaltöötaja õpiprotsessi juhendab omakorda MTÜ Schoolbridge haridusliku heaolu töötaja, kuivõrd mõlemal erialal tuleb edaspidi teha koostööd koolilaste vanematega.

Teemavaldkonnad: 2. Õpetajad; 3. Õppijate toetamine; 4. Vanemate kaasamine

Alamvaldkonnad: 2.3. Õpetajate esmaõpe ja pidev tööalane enesearendamine; 3.6. Pikendatud ja õppekavaväline õppimine; 4.1. Suhtlemine ja teave; 4.3. Vanemate jaoks ruumide eraldamine ja nende kaasamine haridustegevusse

Keel: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Riik: Belgia

Näita järgmist 10 tulemust