Enesehindamisvahend kaasamise kohta koolis ja kooliga seoses

Tere tulemast koolidele ettenähtud veebipõhise töövahendi lehele! Oleme loonud enesehindamisvahendi, mis aitab teil mõtiskleda teie kooli kaasamispõhimõtete ja -tavade üle ning millest saate soovitusi selle kohta, kuidas neid veelgi paremaks muuta.

Enesehindamine on jagatud seitsmeks valdkonnaks. Igas valdkonnas on hulk küsimusi/näitajaid. Saate oma vastuste põhjal personaalse aruande, kuhu on märgitud valdkonnad, milles teie kool haridussüsteemist varakult lahkumise vältimisel ja kaasamise edendamisel hästi toime tuleb, ning need, milles on arenguruumi.

Küsimused tuginevad NESETi (hariduse ja koolituse sotsiaalse mõõtme ekspertide võrgustik) analüüsiaruandele „Koolis ja kooliga seoses rakendatavate kaasavate süsteemide struktuurinäitajad“ ning neis on pandud rõhk haridussüsteemist varakult lahkumise vältimisele. Teie enesehindamise tulemustele lisatakse ka soovituslikud materjalid koolidele ettenähtud veebipõhisest töövahendist ja lingid NESETi aruande asjakohaste peatükkide juurde.

Enesehindamisvahendi koostamisel on silmas peetud põhikoole ja gümnaasiume. Alushariduse ja lapsehoiu töötajad on samuti teretulnud seda vahendit kasutama, kuid mõni küsimus ei pruugi nende konteksti sobida, mistõttu võib ka mõni tulemus vähem abiks olla.

Alustamine

Enesehindamisega alustamiseks pange palun tähele järgmisi punkte.

  • Enesehindamisvahendi kasutamiseks tuleb sisse logida. Kui teil ei ole kasutajakontot, saate selle luua, vajutades lehe ülaosas nuppu „Registreeru“.
  • Lehe ja küsimustiku keelt saab muuta lehe ülaosas olevast rippmenüüst.
  • Võite enesehindamisvahendit kasutada nii mitu korda, kui soovite. Võite poolelioleva töö ka salvestada ning sellega hiljem jätkata ja selle seejärel ära saata.
  • Hindamisaruande saamiseks tuleb vastata kõikidele küsimustele. Aega peaks kuluma alla 30 minuti.

Teie privaatsus

Küsimuste vastuseid hoitakse turvaliselt. Teie nimi ja organisatsioon märgitakse ainult teie personaalsesse aruandesse ning neid ei jagata kolmandate isikutega. Andmeid (teie vastuseid) kogutakse selleks, et koostada personaalne aruanne, mis võimaldab teil võrrelda oma vastuseid teiste enesehindamisvahendit kasutanute keskmiste vastustega. Neid kasutatakse ka a) enesehindamisvahendi parandamiseks ja b) ELi kaasava hariduse üldiste arengusuundade jälgimiseks (nt vaadeldes keskmisi vastuseid aja jooksul).

Lisateavet teie andmete kasutamise kohta saate meie privaatsuspõhimõtetest.

Alusta enesehindamist