Üldteave

Teatmik „Abinõud koolist väljalangemise vastu” pakub konkreetseid ideid, kuidas suurendada koostööd koolides, koolide vahel ja väljaspool koole, et anda kõikidele lastele ja noortele võimalus tulla koolis edukalt toime. Koolijuhid, õpetajad, vanemad ja muud koolielu eri aspektidega seotud isikud leiavad siit kasulikku teavet, näiteid meetmete kohta ja materjali, millest lähtuda oma püüdlustes pakkuda tõhusat ja kõrgetasemelist alus- ja kooliharidust. Teatmiku eesmärk on toetada parimate tavade ja kogemuste jagamist koolis töötavate spetsialistide ja poliitikakujundajate vahel.

Olete väga oodatud materjale sirvima, kommenteerima ja jagama ning saatma näiteid oma algatustest ja projektidest, mis võiksid teiste jaoks kasulikud olla.

Juhised teatmiku „Abinõud koolist väljalangemise vastu” kasutamiseks

Teatmiku raames kättesaadavad materjalid on jaotatud üksteisega seotud viide teemavaldkonda:

                   

1. Kooli haldamine

2. Õpetajate toetamine

3. Õppijate toetamine

4. Vanemate kaasamine

5. Sidusrühmade kaasamine

Teatmiku raames vajalike kohtade leidmiseks on viis valdkonda jagatud mitmeks alamvaldkonnaks. Need alamvaldkonnad sisaldavad näiteid konkreetsetest kooli tasandil rakendatavatest meetmetest. Iga alamvaldkonna puhul on esitatud

  • lühiselgitus selle kohta, miks see mõõde on õppijate eduka toimetulemise ja haridussüsteemist varakult lahkumise ennetamise seisukohalt oluline, ning teadusuuringutest pärinevad tõendid, näited sekkumise kohta koolitasandil ja lingid lisalugemisele; ning
  • rohkelt materjali, mis ulatub teadusuuringutest ja projektiaruannetest heade tavade konkreetsete näideteni, milles kirjeldatakse, kuidas meedet edukalt rakendati (vajaduse korral koos kontaktandmetega).

Kõik materjalid on seotud ühe või mitme alamvaldkonnaga ning neid on võimalik vabalt sirvida või otsida märksõnade ja filtrite abil. Olete oodatud võrdlema, kommenteerima ja soovitama abinõudele lisamiseks uusi näiteid või materjale, mida meie toimetus arvesse võtab.

Head lugemist!