Noorte kootsing (Jugendcoaching)

Noorte kootsingu käigus pakutakse juhendust 14aastastele ja vanematele noortele. Peamised sihtrühmad on 9. klassi õpilased, kuni 19aastased mitteõppivad ja -töötavad noored ning kuni 24aastased hariduslike erivajadustega noored. Eesmärk on vähendada haridussüsteemist varakult lahkumist ning toetada õpilasi tulevase töö ja/või haridustee valikul. Noorte kootsingus osalemine on vabatahtlik ja tasuta.

Kutsealase väljaõppega kootsingujuhendajad (nt sotsiaaltöötajad või psühholoogid) annavad infot individuaalselt ja nõustavad konfidentsiaalses õhkkonnas. Esimene samm on mitteametlik esmane konsultatsioon juhendajaga, kes annab infot ja nõuandeid. Kui on vaja lisaabi, toetatakse noort pikema aja jooksul (kuni 30 tundi aastas), mil ta saab karjäärinõustamist ja tuge praktika/väljaõppekoha leidmisel. Noorte kootsingu käigus analüüsitakse ka tugevaid ja nõrku külgi ning koostatakse individuaalne kava, mis sisaldab eesmärke ja vajalikke meetmeid. Vajaduse korral võtavad juhendajad ühendust vanematega, kes samuti aitavad.
Noorte kootsing algas 2012. aastal prooviprojektina kahes Austria provintsis Viinis ja Stüürias. 2013. aastal algatas sotsiaalministeerium üleriigilise projekti koostöös haridusministeeriumiga oma allasutuse Sozialministeriumservice juhtimisel. Noorte kootsingut rahastab Sozialministeriumservice ja osa rahalisest toetusest tuleb Euroopa Sotsiaalfondist. Elluviimise eest vastutavad asutuse Sozialministeriumservice välispartnerid (2018. aastal kaasatud partnerite nimekirja leiate siit). Need partnerid teevad koolidega tihedat koostööd. Õpetajad ja teised koolitöötajad kasutavad seda kontrollnimekirja, et otsustada, millistele õpilastele noorte kootsingut soovitada.
Noorte kootsingut on hinnanud Viini süvauuringute instituut. Hindamisaruandes tuuakse välja, et 2012. aastal kasutusele võetud noorte kootsingu projektiga astuti samm õiges suunas: 93,3% osalejatest läbis noorte kootsingu edukalt. Programmi lõpetajatest 68% oli koostanud konkreetse karjäärikava; 33% sai lisamotivatsiooni; 31%-l osalejatest oli tekkinud positiivsem minapilt; viimane kehtib iseäranis sisserändaja taustaga noorte kohta. Lisateave: Steiner, Mario/Pessl, Gabriele/Wagner, Elfriede/Karaszek, Johannes (2013): Evaluierung „Jugendcoaching“ – Endbericht. Wien: IHS. Veebis: http://www.equi.at/dateien/JU-Endbericht-IHS-ueberarbei.pdf.)

Tüüp
Praktika (direct evidence)
Riik
Austria
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT
Kooliaste
Keskharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Euroopa rahastus; Riigi valitsus

Kommentaarid

Lisage kommentaar