Kümme põhjust puudumiseks (Tio orsaker till avhopp)

Raport sisaldab teadusuuringu tulemusi ja intervjuusid nendega, kes on haridustee pooleli jätnud. Oma kogemusi jagab 379 noort, kes ei ole lõpetanud gümnaasiumiastet. Vastuseid annavad noored, kes on osalenud Euroopa Struktuurifondi rahastatud projektides. Küsimused puudutavad õpingute poolelijätmise põhjuseid, seda, mis oleks võinud koolist väljalangemist ära hoida, ning noorte ettekujutust ideaalsest gümnaasiumist.

Tüüp
Document
Riik
Rootsi
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL
Kooliaste
Keskharidus
Sekkumisaste
Universaalne
Sekkumise intensiivsus
Mitte kumbki
Rahastusallikas
Euroopa rahastus

Kommentaarid

Lisage kommentaar