Sotsialiseerimine, et ennetada soolist vägivalda koolides

Hariduse sidusrühmad, kelle eesmärk on üheskoos elada, on moodustanud komisjonid enamikus Hispaania õpikogukondades. Komisjonidesse kuuluvad õpetajad, pereliikmed ja õpilased ning koos püütakse teha kindlaks koolielus esinevaid konfliktiolukordi. Kui komisjon on otsustanud, millise valdkonnaga tegeleda, algatatakse kogu õpikogukonda kaasav arutelu ja osaluspõhine protsess,
mille eesmärk on kehtestada koolis uued ühiselt heaks kiidetud ja kokku lepitud reeglid. Kõik õpikogukonna liikmed on oodatud osalema laialdastes konfliktiteemalistes aruteludes, et leida viis, kuidas saavutada vägivallavaba kool. Arutelud toimuvad eri vormis, näiteks õpetajate koosolek, kogukonna eri liikmete koosolek, klassiarutelu, õpetajakoolitus jne. Sellel protsessil on olnud oluline roll teadlikkuse suurendamisel ning selle tagamisel, et vägivalda ei normaliseeritaks, samuti õpikogukonna tugevdamisel, et osataks vägivalda märgata ja sellele reageerida.

The goal is to establish new schoolwide rules based on whole community consensus and endorsement. All members of the learning community are invited to engage in an extensive process of reflection on conflict and on how to construct a school free of violence. Deliberation is carried out through various processes, including teachers’ board meetings, diverse community assemblies, in-class debates, teacher training, and so on. This process has been important for raising awareness and ensuring that violence is not normalised, and strengthening the learning communities so that it they are able to isolate and respond to violent behaviour.

Tüüp
Praktika
Riik
Hispaania
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL
Kooliaste
Keskharidus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Mitte ükski variant

Kommentaarid

Lisage kommentaar