„Hiiglase õlgadel“ (õpetajakoolitus)

„Hiiglase õlgadel: edukad haridusprojektid sotsiaalselt kaasavaks hariduseks“ on õpetajate vabatahtlik pideva kutsealase arengu programm.
Selles osaleb enamik Valencia provintsi koolieelsete õppeasutuste ning põhikoolide ja gümnaasiumide õpetajaid. Programm on avatud ka teistele hariduskogukonna sidusrühmadele, sh vanematele, haldustöötajatele, üliõpilastele, psühholoogidele jne. Seda võib kirjeldada kui dialoogilist õpikeskkonda, kus osalejad loevad ja reflekteerivad olulistel sotsiaalsetel ja haridusega seotud teemadel, mis tutvustavad kaasavat kooli ning tuginevad rahvusvahelisele teoreetilisele ja teaduslikule üksmeelele ja tööle.

Programm tugineb dialoogilise õpetajakoolituse (DTT) metoodikale. See koondab kõigi kaasatud sidusrühmade kollektiivse hääle ja tutvustab tõenduspõhist analüüsi tõhusate haridustavade kohta. Niisugune õpetajakoolitus pakub osalejatele võimalust töötada vahetult kooskõlas kooli tegeliku olukorraga. See ühendab rahvusvahelise teaduse ja hariduspraktikud.
Kooli seisukohast saavad pered ja õpilased dialoogilise õpetajakoolituse kaudu võimaluse olla kooli muutmisel juhtrollis ning koos kooliga nõuda valitsuse tegutsemist. Programm on laienenud – paarist üksikust koolist umbes 100 koolini – ja algse 20 asemel lööb kaasa juba 500 õpetajat. Õpetajad osalevad solidaarsusvõrgustikes. Neil on ühine ettekujutus paremast haridusest, mis on mõeldud kõigile ja kus arvestatakse kõigi arvamust.
DTT on Valencia hariduses sotsiaalse ja kultuurilise arengu edendaja, sest selle kaudu saab rohkem kogukondi juurdepääsu tõhusatele tõenduspõhistele haridusuuendustele. Lisaks antakse lastele õigus saada osa parimatest õppimisvõimalustest ning edendatakse sõpruse ja solidaarsuse ideed, mis on meie ühiskonna üks alustalasid.

 

Tüüp
Praktika
Riik
Hispaania
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL
Kooliaste
Keskharidus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Mitte ükski variant; Universaalne
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Mitte ükski variant

Kommentaarid

Lisage kommentaar