ATD QUART MONDE – ÕPETAJAKOOLITUSE MOODUL

ATD Quart Monde on Prantsuse MTÜ, mis koondab vaesust kogenud või vaesuses elavaid inimesi. Muude algatuste hulgas töötatakse ka Prantsusmaa rahvaülikoolidega (universités populaires) eesmärgiga koguda oma liikmetelt/osalejatelt teadmisi ja luua uusi teadmisi erinevate küsimuste, sh vanemaks olemise ja kooli suhtumise kohta.

Sellele kogemusele tuginedes koostas ATD 2014. aastal katselise koolitusmooduli, mille elluviimise eest vastutaks Prantsusmaa õpetajate instituut (ESPE) ja mis on suunatud keskkoolipersonalile. Mooduli eesmärk on suurendada õpetajate teadlikkust erinevatest arusaamadest ja ootustest, mis ebasoodsas olukorras olevatel vanematel kooli suhtes on.

Moodulis kajastuvad vanematega kohtumistel peetud arutelude tulemused: peamise probleemina tõid vanemad välja hirmu kogeda õpetaja hukkamõistu ning arusaamatud ja keerulised koolireeglid ja kõnepruuk. Samuti rõhutati vastastikuse lugupidamise olulisust ja vanemate kui ekspertide tunnustamist oma laste küsimustes: koolitusmoodul ei olnud mõeldud vanemate ütlustena, vaid nende kui ekspertide panusena. Projekti lisatulemusena koostasid ATD vanemad ka manifesti, milles võeti kokku nende arusaam kaasavamast koolist. Mõned vanemad ütlesid, et pärast tehtud tööd ei ole neil enam nii hirmus oma lapse kooli minna.

Tüüp
Praktika
Riik
Prantsusmaa
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega
Sekkumise intensiivsus
Perioodiline
Rahastusallikas
Erarahastus; Riigi valitsus

Kommentaarid

Lisage kommentaar