Pedagoogilise ja psühholoogilise nõustamise keskused

Tšehhi Vabariigis töötavad pedagoogilise ja psühholoogilise nõustamise keskused vahetult lastega alates kolmandast eluaastast, tehes koostööd ka nende vanematega. Keskus pakub karjäärinõustamist, võimaldab osaleda laste ja noorte riskikäitumist ennetavates tegevustes ning aitab arendada õpetajate haridusalaseid ja pedagoogilisi pädevusi.

Pedagoogilise ja psühholoogilise nõustamise keskus (PPNK) osaleb haridusprotsessis eeskätt siis, kui haridustee on ühel või teisel moel takistatud. Peamise osa PPNK tegevusest seisneb vahetus individuaalses töös lapsega/õpilasega ja tema vanematega, aga töötatakse ka rühmadega. Keskused tegelevad lastega/kooliõpilastega alates kolmandast eluaastast kuni kesk- või kutsekeskkooli lõpetamiseni. PPNK soovituste alusel valitakse õpilasele sobiv haridustee või tehakse selles sobivad muudatused. Laste ja õpilaste suunamisel juhib PPNK teadmiste kogumise ja koondamise protsessi, suhtumist ning väärtushinnanguid (sobiva õpistiili valik, pereteraapia jne). Keskus pakub karjäärinõustamist, võimaldab osaleda laste ja noorte riskikäitumist ennetavates tegevustes ning aitab arendada õpetajate haridusalaseid ja pedagoogilisi pädevusi. PPNK tegevused toimuvad tavaliselt mitteregulaarsete koolikülastuste ja juhendava asutuse kaudu.

Juhendava asutusena on PPNK asutatud muudetud koolieelse lasteasutuse, põhi- ja keskkooli, kutsekooli ja hariduse seaduse (kooliseaduse) nr 561/2004 § 116 alusel.

Nõustamisteenus on Tšehhi Vabariigis üsna hästi kättesaadav. Teenindatakse kõiki, ka kaugeid piirkondi. Töötajatest poole moodustavad psühholoogid, kolmandiku eripedagoogid ning ülejäänud osa sotsiaal-, haldus- ja tehnilised töötajad.

Tüüp
Praktika
Riik
Tšehhi
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus; Koolieelne haridus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega; Universaalne
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Kohalik rahastus; Riigi valitsus

Kommentaarid

Lisage kommentaar

See materjal kuulub järgmiste valdkondade / alamvaldkondade alla :