Tšehhi koolinõustajad

Tšehhis on koolinõustajatel haridussüsteemist varakult lahkumise vältimisel oluline ja tunnustatud roll.

Kõikides Tšehhi põhi- ja keskkoolides on koolinõustaja, kelle vastutusalasse kuuluvad järgmised tegevused:

  • nende õpilaste tuvastamine, kelle areng ja haridus nõuavad eritähelepanu; ettepanekute tegemine nende õpilastega töötamiseks;
  • hariduslike erivajaduste hindamise läbiviimine või korraldamine (esmane ja jooksev) ning sekkumistegevused hariduslike erivajadustega õpilaste suhtes;
  • puuetega õpilastele vajalike tingimuste loomine, et nad kooli lõimida; nendele õpilastele kooli ja tugiorganisatsioonide pakutavate nõustamisteenuste koordineerimine ning haridusmeetmete koordineerimine;
  • erialavalikuga seotud suunamine ja individuaalne nõustamine selles valdkonnas (koostöös klassijuhatajaga);
  • seaduslike esindajate suunamine õpilastele esitatavate ootuste suhtes (koostöös klassijuhatajaga);
  • koostöö tugiorganisatsioonide ja haridusalaste tugikeskustega väljaspool kooli pädevusala pakutavate tugiteenuste puhul;

koolinõustaja tuvastab võimalikud haridussüsteemist varakult lahkumisega seotud riskid ja pakub lahendusi kas koolis või koostöös teiste organisatsioonidega, nt tugikeskuste või sotsiaaltöötajatega.

Tüüp
Praktika
Riik
Tšehhi
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Universaalne
Sekkumise intensiivsus
Perioodiline
Rahastusallikas
Riigi valitsus

Kommentaarid

Lisage kommentaar

See materjal kuulub järgmiste valdkondade / alamvaldkondade alla :