„Võrdleme oma keeli“: keeleõpe võrdluse kaudu

 

Keeleõpe põhineb alati teadlikul või alateadlikul võrdlusel meile juba tuttavate ja õpitavate keelte vahel. Sellest tõsiasjast võib saada väärtuslik töövahend klassides, kus on probleeme paljudest eri riikidest saabunud õppijate kultuurilise ja keelelise lõimimisega.

„Võrdleme oma keeli“ („Comparons nos langues“) on Prantsusmaal Montpellier’ Ülikoolis välja töötatud õppemeetod, millesse on kaasatud igas eas kooliõpilasi nende keelte erinevuste ning sarnasuste võrdlemise kaudu, keskendudes keelte foneetikale, süntaksile, mitteverbaalsele suhtlusele ja graafilisele süsteemile, et aidata neil õppekeelt selgeks saada.

Selline lähenemine aitab õpilastel avastada prantsuse keelt (kui õppekeelt) võrdluse kaudu teiste keeltega (st inglise või hispaania keelega, mida õpetatakse koolis võõrkeelena) ja oma emakeelega, töötades samas koos teiste õpilastega. Selline lähenemine õpetab lapsi oma mitme keele oskust väärtustama ja aitab neil õppetöös paremini toime tulla, sh teisi keeli teadlikumalt õppida. Samuti võimaldab see neil tundides rohkem omavahel suhelda ja koostööd teha.

Üldiselt stimuleerib see meetod kognitiivseid ja metalingvistilisi oskusi ning suurendab kultuuridevahelist teadlikkust, võimaldades äsja saabunud lastel väärtustada ja teadvustada oma mitmekeelset ja -kultuurilist identiteeti. Projektist tehtud videot vaadates näeme, et tunnid tõesti meeldivad lastele – nad võtavad neist aktiivselt osa ja neil on lõbus.

Projekt sai 2004. aastal Euroopa keeleõppe tunnuskirja ja 2009. aastal tunnustas Prantsusmaa haridusministeerium seda kui väärtuslikku keeleõppemeetodit.

Tüüp
Praktika
Riik
Prantsusmaa
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Põhiharidus
Sekkumisaste
Universaalne
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Rahastus puudub

Kommentaarid

Lisage kommentaar

See materjal kuulub järgmiste valdkondade / alamvaldkondade alla :