EUROOPA ALGKOOLIDE LIIT SAKSAMAAL KÖLNIS

Kölnis nii nagu kõigis suuremates Saksamaa linnades on suur hulk lapsi, kellele saksa keel on võõrkeel. Järk-järgult on ka haridussüsteem pidanud selle olukorraga kohanema. Linnavalitsus otsustas luua Euroopa algkoolide liidu, et pakkuda lastele võimalust õppida lisaks oma emakeelele veel kaht keelt. 13 liitunud kooli kasutavad lisaks saksa keelele õppekeeltena kõige levinumaid päritolukeeli ja pakuvad täiendavat keeleõpet eraldi õppeainena.

Kõikides suuremates Saksamaa linnades on palju lapsi, kelle kodukeel ei ole saksa keel ja kes ei ole seda keelt võõrkeelena õppinud. Kogu riigi arvestuses on muulastest laste osakaal 4,8%, mis on veidi üle Euroopa keskmise. Suurlinnades on rändajataustaga laste ja teismeliste osakaal seevastu sageli 50% või koguni üle selle.

Sama olukord on ka Saksamaa suuruselt neljandas, üle miljoni elanikuga linnas Kölnis, mis on rohkem kui kümne miljoni elanikuga Reini-Ruhri piirkonna keskus. Kölnis elab ja töötab enam kui 180 rahvusest inimesi ning selle rahvusvaheline elanikkond muudab sealse kultuuri rikkalikuks ja dünaamiliseks. Haridussüsteem on järk-järgult pidanud kohanema rändajate uute lainetega ja keeleküsimused on olnud juba mitukümmend aastat linna integratsioonipoliitika keskpunktis.

Saksa koolides õpetatakse nüüd inglise keelt võõrkeelena alates esimesest klassist. Kuna nii paljude laste jaoks on ka saksa keel võõrkeel, näeb linnavalitsus selles võimalust järgida 2002. aastal Barcelonas vastu võetud Euroopa Liidu suunist, milles kutsutakse kõiki liikmesriike üles aitama lastel omandada lisaks oma emakeelele veel kaks keelt. Eelmainitu taustal otsustaski linnavalitsus asutada Kölnis Euroopa algkoolide liidu. Kõik 13 selle liikmeks olevat kooli kasutavad lisaks saksa keelele õppekeelena üht kõige levinumatest päritolukeeltest ja pakuvad eraldi õppeainet vastava keele õppimiseks eri tasemetel.

Tüüp
Praktika
Riik
Saksamaa
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Põhiharidus
Sekkumisaste
Universaalne
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Riigi valitsus

Kommentaarid

Lisage kommentaar

See materjal kuulub järgmiste valdkondade / alamvaldkondade alla :