KOALA: keeleoskus ja kognitiivsed oskused mitmekeelsetes koolides

KOALA (KOordnierte ALphabetisierung im Anfangsunterricht – koordineeritud kirjaoskus algõppes) on uuenduslik kontseptsioon kirjaoskuse ja mitmekeelsuse ühendamiseks. Seda on rakendatud Saksamaa mitme liidumaa algkoolis. Nordrhein-Westfaleni liidumaal on metoodikat järkjärgult laiendatud ja kohandatud vastavalt linnade muutuvale õppijaskonnale.

Paljudes Saksamaa suurtes linnades on sisserändaja taustaga õpilaste osakaal algkoolides 50% või rohkem. KOALA lähenemisviisi puhul kasutatakse ära nende laste loomupärast mitmekeelsust, muutes eeliseks selle, mida tavaliselt nähakse takistusena, nimelt asjaolu, et paljude õpilaste kodune keel ei ole sama mis õppekeel.

KOALA õpetamismetoodikat arendatakse pidevalt edasi, see ei piirdu lugemis- ja kirjutamisoskuse omandamisega, vaid on seotud teiste sisserändaja keele ja saksa keele õppimise koordineeritud vormidega. Kogu kontseptsioon on kooskõlas Euroopa Ülemkogu 2002. aasta Barcelona kohtumise nõudega, milles kutsutakse üles õpetama lisaks emakeelele veel kahte keelt.

KOALA seisneb kirjaoskuse ja teiste ainete õpetamisest nii saksa keeles kui ka emakeeles sisserändaja taustaga lastele. Siiani  saadud kogemus põhineb peamiselt türklaste lõimimisel, kuid seda kontseptsiooni võib kohaldada iga keele puhul. Hinnangud näitavad, et KOALA meetodi abil õpetatud õpilased omandavad hea kirjutamis- ja lugemisoskuse mõlemas keeles ning nende saksa keele oskus on parem kui neil kaasõpilastel, kellele kirjaoskust õpetati vaid saksa keeles. KOALA teiste eeliste hulgas on päritolumaa keele ja kultuuri positiivne kuvand, mis aitab õpilasel arendada positiivset enesetaju; mõlema keel võrdlev käsitlemine; keelelise ja kultuurilise teadlikkuse ning sisserändaja taustaga vanemate kaasamise edendamine.

Koolide täiendavad kulud tulenevad peamiselt sellest, et tööle on vaja võtta nii saksa kui ka sisserändaja taustaga õpetajaid.

Tüüp
Praktika
Riik
Saksamaa
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega; Universaalne
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Mitte ükski variant

Kommentaarid

Lisage kommentaar

See materjal kuulub järgmiste valdkondade / alamvaldkondade alla :