Õppimiskeskus TGMis (Technologisches Gewerbemuseum)

Õppimiskeskus loodi TGMis (tehnikakõrgkoolis) prooviprojektina 2016/2017. õppeaastal. Seda on kooli infotehnoloogia osakonnas rakendatud esimese kursuse (9. klassi) neljast klassist kahes.
Õppimiskeskuses õpivad õpilased iseseisvalt 20 tundi nädalas. Neist 20 tunnist 9 on pühendatud üldainetele (saksa ja inglise keel, matemaatika) ning 11 tundi tegeletakse kutseõppe ainetega (tarkvara- ja süsteemiarendus, meedia- ja võrgutehnoloogia). Ülejäänud 6 ainet (geograafia, ajalugu ja poliitika, loodusteadused, usundiõpetus, kehaline kasvatus, arvutipraktika) õpitakse 13 tundi nädalas tavapäraste õpimeetoditega.

Iseseisev õpe toimub neljas spetsiaalselt sisustatud klassiruumis. Igas klassiruumis on keskmiselt 16 õpilast ja üks õpetaja, juhuks kui tekib küsimusi. Õppimiskeskuses õppimise ajal ei anna õpetajad auditoorseid tunde. Õpilased saavad hoopis ise otsustada, millal (mis järjekorras) ja kui kaua nad teatud teemaga tegelevad. Lisaks saavad nad valida õppematerjali keerukuse. Seepärast on õpilased orienteeritud pädevuste raamistikule, milles on toodud konkreetse kvalifikatsioonitaseme saavutamiseks vajalikud pädevused, st põhi- või laialdasemad teadmised. Õppematerjali sisu valmistavad õpetajad ette elektrooniliselt või paberil ning viitavad lisamaterjali allikatele (veebilehed, raamatud jne). Kui õpilane tahab mooduli lõpetada, siis lepib ta õpetajaga kokku eksami tegemise aja. Lisaks eksamile tehakse standarditud teste, mille tulemuste järgi saab võrrelda õppimiskeskuse noorte õpiedukust nende tulemustega, mille paralleelklasside õpilased saavutavad tavapärase õpetamismetoodikaga.
Lisaks saavad õpilased kaks tundi individuaalset õpinõustamist nädalas. Igal õpilasel on kindel õpetaja, kes pakub talle individuaalset tuge eesmärkide seadmisel ja nende saavutamisel. Teine oluline vahend on nn logiraamat (päevik), milles on kirjas tunniplaan ning kuhu õpilased märgivad oma eesmärgid, edasijõudmise ja selle, mida kootsingusessioonidel on arutatud. Logiraamatu mõte on anda õpilastele, õpetajatele ja vanematele teavet kavandatud tegevuste ning õpiedukuse kohta.
https://www.youtube.com/watch?v=O1BdOM_a4Pk
Stop-Dropout!

Tüüp
Praktika (direct evidence)
Riik
Austria
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Riigi valitsus

Kommentaarid

Lisage kommentaar