Stop-Dropout!

Projekti laiem eesmärk on vähendada kutseharidusest väljalangemist, andes nõustajatele ja koolitajatele selliseid ressursse ja vahendeid, mille kaudu nad saavad arendada rühmatöö oskusi, märgata väljalangemisriskiga õpilasi ja õpilasrühmade eritunnuseid, pakkuda individuaalsetele vajadustele vastavat tuge ning seeläbi parandada kutseharidussüsteemi kvaliteeti.

 

Projekti „Stop Dropout!“ fookuses on riskiõpilaste märkamine, nende vajaduste hindamine ja neile paindliku abi pakkumine. Projektis on kolm vahendit, mida nõustajad ja teised töötajad saavad kasutada mitmes kooliastmes, hariduskeskustes ning muudes õppeasutustes. Need vahendid lähtuvad terviklikust lähenemisest, mille keskmes on õpilane ja tema tulevikuväljavaated.
Need kolm vahendit on järgmised:
• Riskidetektor – interaktiivne nõustajale mõeldud e-vahend, millega saab kindlaks teha edutuid ja väljalangemisriskiga õpilasi. Hinnatakse õpilase õpikeskkonna mõttes olulisi tugevaid ja nõrku külgi, et lisaks koolist väljalangemise riskile analüüsida seda, missugune tugi eri õpilasrühmadele kõige paremini sobiks.
• Isiklik profiil – nõustaja intervjuuskeem, mis on mõeldud riskiõpilase süstemaatiliseks hindamiseks, et analüüsida tema tugevaid ja nõrku külgi ning õpikeskkonda, eesmärgiga määratleda tema vajadused ning aidata tal paremini saavutada haridus- ja isiklikud eesmärgid.
• Paindlik ennetus- ja tugisüsteem – see hoiab ära noore inimese koolist väljalangemise ja aitab neid, kelle haridustee on juba katkenud. Tegemist on nõustajatele ja teistele spetsialistidele mõeldud raamistikuga, mis tugineb individuaalsetele vajadustele ning võimaldab pakkuda sobivat tuge eri kogukondadele. Koostöö aluseks on individuaalne töö ja igaühe jaoks eraldi sobiva lahenduse leidmine.
„Stop Dropout!“ on Euroopa projekt, mille eesmärk on vähendada haridussüsteemist varakult lahkumist. See on ELi rahastusega innovatsiooni ülekandmise projekt (perioodil 2009–2011) ja tugineb PPSi projekti järeldustele, mis sai 2007. aastal auhinna „Best Practice Guidance Award“. Projekti käigus võeti Norras ja Islandil edukalt rakendatud analüüsi- ja nõustamisvahendid kasutusele Austrias, Saksamaal, Sloveenias ja Tšehhi Vabariigis, kus need kohandati kohalike oludega.

 

Tüüp
Praktika (direct evidence)
Riik
Austria; Saksamaa; Sloveenia; Tšehhi
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega; Üksikisikud
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Euroopa rahastus; Kohalik rahastus; Riigi valitsus

Kommentaarid

Lisage kommentaar