TERVITUSTUND – TURMA DE ACOLHIMENTO

Tervitustund on mõeldud õpilastele, kelle emakeel ei ole portugali keel ja kes on hiljuti Portugali saabunud ning käivad põhikooli 1. või 2. astmes (6–12aastased). Olenevalt keeleoskuse tasemest võib tervitustund kesta u 10 tundi nädalas. Tervitustunni ajal ei osale õpilane oma klassi tavatundides. Tervitustund toimub, kuni õpilase portugali keele oskus on piisavalt hea tavatundides osalemiseks. Klassijuhataja, teised õpetajad või kooli juhtkond leiavad õpilased (kooli vastuvõtmisel), kes vajavad tervitustundi. Tervitustunni õpetaja teeb kindlaks õpilase vajadused ja koostab strateegia. Kui õpilase portugali keele oskus on õppetöös osalemiseks piisavalt hea, naaseb ta oma tavaklassi.

Tervitustunni õpetaja ja klassijuhataja peavad otsustama, mil viisil meedet ellu viia (strateegia, aeg ja ulatus). Tunni viib läbi spetsiaalselt tervitusklassi jaoks mõeldud õpetaja koos lapse klassi õpetajaga.

Meetme üldise rakendamise eest vastutab kooli juhtkond.

Peamine kitsaskoht on õpetajate puudus, mis takistab nädalas suurema arvu tervitustundide läbiviimist, eriti kui laps on hiljuti Portugali saabunud või tema keeleoskus on väga puudulik. Esialgu oleks soovitatav, et õpilasel on rohkem tervitustunde nädalas, kuid see ei ole alati teostatav, sest õpetajaid on vähe ja klassis ei saa olla enam kui 10–12 õpilast (korraga).

Meetme elluviimist jälgib ja hindab kooli tegevuse jälgimise ja sisehindamise eest vastutav kvaliteedikontroll või kooli juhtkond.

Tulemused on olnud suurepärased. Tunnid kiirendavad portugali keele omandamist ja tänu sellele saab õpilane tavaõppetöös osaleda – mõnel õpilasel on õnnestunud õpitulemused saavutada juba esimese Portugalis elatud / koolis käidud aasta jooksul.

Mis puudutab vajalikke vahendeid ja rahastamist, siis on vaja spetsiaalset keeleõpet soodustavat klassiruumi koos sobivate õppevahenditega ja täiskohaga tervitusklassi õpetajat. Meedet rahastab haridus- ja teadusministeerium TEIP-programmi kaudu.

Meede on endiselt kasutusel ja moodustab osa TEIPi kooliklastri parenduskavast.

Tüüp
Praktika
Riik
Portugal
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Põhiharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Riigi valitsus

Kommentaarid

Lisage kommentaar

See materjal kuulub järgmiste valdkondade / alamvaldkondade alla :