Avatud kool Prantsusmaal

See algatus toetab õpilase sotsiaalset ja akadeemilist lõimimist ning panustab kõigi õpilaste eduka kooliskäimise tagamisse.

  1. aastal algatatud projekt „Avatud kool“ pakub koolilastele ja noortele tegevusi koolivaheajal ning kooliaasta sees kolmapäeviti. Tegeletakse hariduse, kultuuri, spordi ja meelelahutusega.

See algatus eeldab koolijuhtidelt vabatahtlikku osalemist ja nad võivad ise valida, kuidas projekti kooli tasandil ellu viia. Et tagada kõigi ettevõetud tegevuste tulemuslikkus, koostab iga kool oma üldkava haridusprojekti raames tegevusprogrammi. Kooli üldkava üle hääletab kooli esindajate kogu.

„Avatud kooli“ projekti õpilased osalevad õpikodades, kus olenevalt tegevuse sisust on u 12 õpilast. „Avatud kool“ annab võimaluse avada kool kohalikule piirkonnale, võttes kasutusele kõik ressursid, sh kultuurivahendid, ning kaasata sotsiaalseid partnereid ja kohalikke ühinguid. Koolijuhid teevad selle jaoks koostööd vastavate organisatsioonide või kohaliku omavalitsusega. Ühendust võib võtta piirkondade võrdsete võimaluste üldkomisjoni esindajatega (Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), linna prioriteetsete valdkondadega või poliitikaga tegelevate delegaatidega või omavalitsuse kultuuriteenistusega.

Kohaliku võrgustiku kontekstis otsitakse kontakti hariduse tugiteenustega (contrat local d’accompagnement à la scolarité) või „Linnaelu puhkuse“ algatustega („Ville Vie Vacances“). Kui piirkonnas on kohalik haridusprojekt (projet éducatif territorial – PEDT), siis moodustab „Avatud kool“ osa sellest.

Tüüp
Praktika
Riik
Prantsusmaa
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Kohalik rahastus; Riigi valitsus

Kommentaarid

Lisage kommentaar