Meeskondlik õpe Iirimaal

Meeskondlik õpe on olnud aastaid Iirimaal, nii nagu mujalgi, liiga vähe kasutatud ja alahinnatud õppimise toetamise vorm. 24 riigis tehtud OECD rahvusvaheline õpetamise ja õppimise uuring (TALIS, 2009) näitab, et tavakoolide keskkooliõpetajad kasutavad klassi koostöövormidest kõige vähem meeskondlikku õpet. Uuemas TALISe (2013) uuringus tuuakse esile meeskondliku õpetamise tugevad küljed nii õpetajate kui ka õppijate toetamisel ja märgitakse, et selle kasutuselevõtt on nii mõneski valdkonnas paraku aeglane.

Iirimaa kohta võib öelda, et ametlik ja uuendatud poliitika soosib jätkuvalt meeskondlikku õpet, st kaks õpetajat töötavad samal ajal ühes klassis. Meeskondlikku õpet nähakse võimalusena saavutada mitmeid haridusalaseid eesmärke. Meeskondlik õpe liigub kitsalt erivajaduste ja kaasava hariduse tegevuskavalt kaugemale, saades üheks osaks õpetaja ja juhtkonna kutsealase arengu ning kogu kooli enesehindamisest.

Eriti aitab meeskondlik õpe õpilasi, kelle korral on oht, et nad ei õpigi (eri põhjustel, nt haridussüsteemist varakult lahkumine, puue, sotsiaalselt ebasoodus olukord ja diagnoositud puue), ning loob võimaluse avada klass dialoogiks ja edendada töölõppimist ning selle kvaliteeti.

Lisaks õpilaste õppimise ja edasise elu võimalustega tegelemisele toetab meeskondlik õpe õpetajate kutsealast arengut ja keerulisematel puhkudel nende endi kooli jäämist.

Tüüp
Praktika
Riik
Iirimaa
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega; Universaalne
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Euroopa rahastus; Riigi valitsus

Kommentaarid

Lisage kommentaar

See materjal kuulub järgmiste valdkondade / alamvaldkondade alla :