VÕRGUSTIK OSCAILT

Koolijuhtide võrgustik Oscailt loodi Limerickis 2009. aastal, et propageerida kooli ruumide ja võimaluste kasutamist kogukonna poolt eesmärgiga pakkuda õpilastele laialdasi võimalusi ja teenuseid ka koolivälisel ajal. See võrgustik on olnud koolijuhtidele hea võimalus toetada üksteist ja vahetada kogemusi koolist väljalangemise ning haridusliku ebavõrdsuse küsimustes.

Limerick on Iirimaa suuruselt kolmas linn, kus suure osa elanikkonnast moodustavad sisserännanud ja kus on palju sotsiaal-majanduslikult kehvas olukorras elanikke. Seetõttu osaleb palju sealseid koole haridusministeeriumi programmides. Vanemate haridustase on madal ning nii põhikooli- kui ka lõputunnistuse mõttes on tulemused nõrgad. Suur töötuse määr (mõnes piikonnas 100 %) teeb haridusliku ebavõrdsuse teatud juhtudel äärmuslikuks. Suurel osal lastest on kõne areng ebapiisav ja esineb emotsionaalseid/käitumisraskusi, seepärast on väga suur vajadus teraapiateenuste järele. Selle linna olusid arvestades on haridusliku ebavõrdsusega tegelemiseks vaja ühist lähenemist ning õpetajate ja koolijuhtide suutlikkuse suurendamist linna tasandil.

Koolijuhtidele mõeldud võrgustiku Oscailt raames kohtuvad koolidirektorid turvalises ja toetatud keskkonnas, et haridusliku ebavõrdsuse küsimustes üksteist toetada ning kogemusi vahetada. Nad saavad jagada häid tavasid, teha ühistaotlusi raha saamiseks ja leida lahendusi tänu partnerlusele ning paremale suhtlusele teiste asutuste ja võrgustikuväliste koolidega. Kogemusi vahetavad kõik koolid ning seda koos riiklike ja linna asutustega ning nende toel. On mõistetud, et haridustee takistused on Limerickis osalt tingitud haridussüsteemi välistest laiematest probleemidest. Samuti on aru saadud, et lahendus ei peitu üksnes haridussüsteemis, vaid oleneb näiteks eri sidusrühmade koostööst, ühisprojektidest ning selgest suhtlusest ja osaliste ühisest pingutusest.

Tüüp
Praktika
Riik
Iirimaa
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus
Sekkumisaste
Universaalne
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Kohalik rahastus

Kommentaarid

Lisage kommentaar

See materjal kuulub järgmiste valdkondade / alamvaldkondade alla :