TULEVIKUTEE (PARCOURS AVENIR)

Prantsusmaal välja töötatud uus lähenemine annab õpilastele võimaluse mõista äri- ja tööelu, õppida tundma eri ameteid ja väljaõppevõimalusi, parandada kohusetunnet ja algatusvõimet ning kujundada hariduse ja tööelu tulevik endale meeldivas suunas.

Selles osalevad kõik õpilased põhikooli keskastmest kuni keskkooli lõpuni (11–18aastased).
Õpilased saavad:

  • õppida tundma äri- ja tööelu;
  • tutvuda erialade ja väljaõppe mitmekesisusega;
  • suurendada osalus- ja algatusvõimet;
  • kujundada oma haridus- ja tööalast tulevikku endale sobivalt.

Kohustusliku kooliea jooksul võetakse tulevikutee algatuse käigus omandatud teadmisi ja oskusi arvesse üldteadmiste, -oskuste ja kultuurialaste teadmise hindamisel. 

Tulevikutee jaoks on kasutusel ka digivahend FOLIOS, millega jälgitakse ja registreeritakse õpilase edusammud põhi- ja keskkoolis.

See algatus sobitub Euroopa konteksti, arvestades elukestva õppe esikohale seadmist 21. novembril 2008 vastu võetud resolutsioonis „Elukestva nõustamise parem integreerimine elukestva õppe strateegiatesse“. Resolutsioonis soovitatakse liikmesriikidel „soodustada karjääri juhtimise oskuste omandamist kogu elu jooksul“.

Tüüp
Praktika
Riik
Prantsusmaa
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus
Sekkumisaste
Universaalne
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Riigi valitsus

Kommentaarid

Lisage kommentaar