KIRJAOSKUSE PARANDAMISE ALGATUSED

Malta lugema õppimise programmid õppija toetamiseks on osa riikliku lugemisoskuse strateegiast, mille eesmärk on koondada praegused riiklikud programmid, milles on osalenud üle 8 000 õpilase aastas. Kool saab lugema õppimise toetamise programme ise kavandada ja ellu viia õpilastele, kes seda vajavad. Rahastamine toimub peamiselt kohalikelt omavalitsustelt saadava tagastamatu abi korras.

Järgnevalt tuuakse näiteid Malta kirjaoskuse toetamise algatuste kohta:

1) Kodu- ja klassiraamatukogude mobiliseerimine: algatuse eesmärk on pakkuda rohkem ja paremat lugemisvara algkoolide raamatukogudele. Kutsuv ja huvitav lugemismaterjal on kättesaadav malta ja inglise keeles. Vanematele ja hooldajatele koolis korraldatud koosolekute ja veebis avaldatud materjalide kaudu on neid julgustatud lastega kodus koos lugema või neile ette lugema. 2 225 Malta ja Gozo õpilast 20 algkooli 126 klassist on osalenud programmis „Aqra Kemm Tfla“. Klassid said kokku 11 500 raamatut.

Programmi esimesse etappi oli kaasatud 16 algkooli ja selle eestvedaja oli haridusministeeriumi riiklik kirjaoskuse amet. Raamatute hulgas on nii ilu- kui ka aimekirjandust malta ja inglise keeles. Raamatud on lastele eakohased ja värvide alusel kodeeritud. Peetakse lugemispäevikuid, et õpetajal oleks ülevaade lapse lugemusest. Algne eesmärk oli anda nauditav ja kasulik lugemiskogemus. Koolidele on kättesaadav juhend edasijõudnud lugejate klassides kaasamise hea tava kohta. Raamatuid jagavad lastele raamatukoguhoidjad ja lugemist jälgib klassiõpetaja.

Paljudes koolides on raamatukogud avatud õppetöö ja vahetundide ajal. Teatud olukordades kaasavad raamatukogud lugemis- ja interaktiivsetesse tegevustesse erivajadustega või sotsiaalsete ja emotsionaalsete erivajaduste või käitumisraskustega õpilasi. Vahetundide ajal on raamatukogu avatud kõigile õpilastele.

2) L-Ambaxxatur tal-Qari / lugemissaadikute projekt: haridusministeeriumi toetusel leitakse kohalikud inimesed, kes propageerivad koolides lugemist erinevate ürituste ja õpikodade kaudu. Saadikud jagavad oma lugemiskogemusi ja annavad eeskuju, tekitades positiivset suhtumist lugemisse.

1 905 Malta ja Gozo õpilast 32 koolist ja keskusest on osalenud lugemissaadiku programmis. 34 lugemissaadikut on osalenud selles programmis ja selle tegevuse käigus jõudis klassiraamatukogudesse 984 raamatut.

Tüüp
Praktika
Riik
Malta
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Universaalne
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Riigi valitsus

Kommentaarid

Lisage kommentaar