Struktuursed näitajad koolidele kaasava hariduse süsteemide väljatöötamiseks

Koolide kaasava hariduse süsteeme käsitlevad struktuursed näitajad on mõeldud kasutamiseks koolijuhtidele, õpetajatele, vanematele või teistele koolide partneritele, et hinnata, kui kaasav nende kool on. Näitajad on sõnastatud „jah“ või „ei“ vastust eeldavate küsimustena, mille alusel saavad kooliga seotud inimesed hinnata ennast mitmes asjaomases valdkonnas. Kaasava kooli all mõistetakse toetavat ja kvaliteetset õppekeskkonda, millele lisandub lahke ja hooliv suhtumine kooli ning klassi tasandil. Selle saavutamiseks välditakse diskrimineerimist, käsitletakse õpilase vajadusi holistiliselt (emotsionaalne, füüsiline, kognitiivne ja sotsiaalne tasand) ning tunnustatakse õpilaste andeid ja arvamusi.

Näitajate kaudu kirjeldatakse järgmisi peamisi valdkondi.

  1. Kogu kooli hõlmav lähenemine kaasava hariduse süsteemide väljatöötamisel.
  2. Õpetaja ja kooli juhtkonna kvaliteet.
  3. Põhimõtete ja praktika süsteemse lõimimise edendamine.
  4. Multidistsiplinaarne lähenemine tervise ja heaolu teemadele.
  5. Vanemate kaasamise ja perekonna toetuse edendamine.
  6. Eriti haavatavate üksikisikute ja rühmade vajaduste rahuldamine.

Näitajate valimisel kasutatakse ELi nõukogu ja Euroopa Komisjoni poliitika põhidokumente ja värskemaid rahvusvahelisi andmeid kaasava hariduse kohta.

Käesolev töövahend on osa ulatuslikumast aruandest koolide kaasava hariduse süsteemide struktuursete näitajate kohta, kus esitatakse taustteave ja iga näitaja selgitused.

Autorid:
Paul Downes, Institute of Education, Dublin City University
Erna Nairz-Wirth, Vienna University of Economics and Business
Viktorija Rusinaitė, PPMI

Tüüp
Praktika (direct evidence)
Riik
Euroopa
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Universaalne
Sekkumise intensiivsus
Mitte kumbki
Rahastusallikas
Rahastus puudub

Kommentaarid

Lisage kommentaar