Kooli lõpetamise programm

Iirimaal kasutusel olev kooli lõpetamise programm (School Completion Programme ehk SCP) pakub haavatavatele kogukondadele kohalikul tasemel eri projekte, mis toetavad noorte püsimist haridussüsteemis. Programm aitab kohalikel kogukondadel välja arendada kohandatud strateegiaid, mis aitavad suurendada nende õpilaste haridussüsteemi kaasatust, kes on haridussüsteemist varakult lahkumise riskirühmas. Programm on suunatud kooliealistele noortele nii koolides kui ka neist väljaspool ja lisaks arendatakse välja tugimehhanisme, et võidelda ebavõrdsuse vastu hariduse kättesaadavuses, selles osalemises ja tulemustes. SCP on tugisammas haridusliku kaasamise poliitikavahendile „Võrdsete võimaluste pakkumise kava koolides“ („Delivering Equality of Opportunity in Schools“ ehk DEIS).

Kooli lõpetamise programm (School Completion Programme ehk SCP) põhineb kohalikel projektidel, mida juhib kohalik korralduskomitee (Local Management Committee ehk LMC). LMC koosneb kaasatud koolide esindajatest ning sinna võivad kuuluda ka vanemate ja teiste kohalike vabatahtlike ja seadusjärgsete teenuste esindajad. LMC vastutab projekti juhtimise eest, sh projekti ressursside ja avalike fondide põhjendatud kasutamise eest, mida eraldab laste- ja noorsoominister laste- ja pereagentuuri kaudu (Tusla). Projekti mudellähenemisviisis on kohalikul tasandil otsuste langetamine üks olulisimaid aspekte.

Igal aastal hinnatakse projektide raames nende kohalike noorte vajadusi, kes kuuluvad haridussüsteemist varakult lahkumise riskirühma. Nende alusel luuakse kohandatud sekkumiste pakkumine (nn koolis püsimise kava). Koolis püsimise kavad sisaldavad palju algatusi ja tugimehhanisme, mida pakutakse kohandatud, kogu kooli/klassi tasandil, vajaduspõhiselt koolis, pärast kooli, kooliväliselt või koolivaheajal. 

Tüüp
Praktika
Riik
Iirimaa
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Riigi valitsus

Kommentaarid

Lisage kommentaar