Godaleni ja Thor Heyerdahli keskkoolid Norras

Koolist väljalangemise vältimiseks keskenduvad Godaleni ja Thor Heyerdahli keskkoolid Norras koolide juhtimisstrateegiate parandamisele. Nendes koolides on välja töötatud hulk meetmeid nii õpetajate kui ka noorte toetamiseks.

Koolist väljalangemise vältimiseks on Norras asuvad Godaleni ja Thor Heyerdahli keskkoolid rakendanud erinevaid terviklikke strateegiaid ja meetmeid, mis tuginevad järgmisele:

pühendunud ja eesmärgistatud juhtimine ning tõenduspõhine kooli juhtimise ja järelmõjude hindamise metoodika.

Täpsemalt tähendab see järgmist.

  • Õpetajad lähtuvad õpilastega töötamisel õpilaste hetkeolukorrast, mitte eesmärgist, mille nad peaksid saavutama.
  • Õpetaja ja õpilaste suhe loob aluse tulemuslikuks õppeks.
  • Peetakse kinni kahest põhireeglist: Vanematega tuleb võimalikult vara ühendust võtta ning märkida põhjuseta puudumised üles kiiresti ja täpselt.
  • Koolides tegutseb aktiivne ja toimiv õpilasesindus.
  • „Õpilased lahendavad probleemi“ on programm, mille raames õpilased peavad konflikte ise lahendama, kasutades vahendajaid, luues omavahelist usaldust, ehitades üles head õpikeskkonda ning parandades oma sotsiaalseid oskusi.
  • Koostöös eri spetsialistidega pakuvad koolid kohapeal uusi tegevusi:
  • mitu töölõppimise programmi õppijatele, kes tahavad omandada praktilise töö kaudu õpipoisi- või baasoskuste diplomi (Limited Skills Certificate ehk LSC);
  • alternatiivõpe annab riskirühma õpilastele põhi- ja sotsiaalseid oskusi, motivatsiooni ning eneseusku. See pakub eri võimalusi, mis aitavad õpilasel kooli lõpetada, sh programmid, milles pannakse rõhku õpilase individuaalsetele sotsiaalsetele oskustele ja akadeemilistele nõuetele, et omandada kõigepealt baasoskuste diplom ja pärast teatud aastaid töötamist õpipoisidiplom. Õpilastele, kes kaotavad akadeemilise läbikukkumise tõttu motivatsiooni, kuid kellel on siiski praktilisi oskusi, sobib baasoskuste kursus. Sellest võib saada nurgakivi kõrgema spetsialistitaseme saavutamisel hilisemas elus.
  • Selle koolituse hulka kuuluvad teatud õppeainete moodulid või osamoodulid, näiteks sellised, mida on vaja keevitaja ameti omandamiseks. Alternatiivõppe programmid aitavad vähendada koolist põhjuseta puudumise ja väljalangemise määra ning õpilasi uuesti õppimisse ja kogukonda kaasata tänu osavõtlikumale ja paindlikumale keskkonnale. Vilistlased on öelnud, et see kogemus muutis nende elu ja aitas neil saada tulemuslikeks kogukonna liikmeteks.

Noortefirmad toimivad pedagoogilise vahendina ja aitavad riskirühma õpilasi motiveerida.

Tüüp
Praktika
Riik
Norra
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega
Sekkumise intensiivsus
Perioodiline
Rahastusallikas
Kohalik rahastus; Riigi valitsus

Kommentaarid

Lisage kommentaar