„Lugemisrõõm“

„Lugemisrõõm“ on kolmeaastane (2012–2015) riiklik kirjaoskuse programm, mille eestvedaja oli Soome haridus- ja kultuuriministeerium ning mille viisid ellu Oulu ülikooli humanitaarteaduskond (infoteadus) ja haridusteaduskond.

„Lukuinto“ („Lugemisrõõmu“) programmi käigus töötavad raamatukogud ja koolid välja uued meetodid, mis edendavad mitmekeelsust, lugemis- ja kirjutamisoskust ning lugemisrõõmu. Prooviprojektis osalenud koolides ja raamatukogudes järele proovitud meetodid ühendavad tavapärased võtted uutega, millest paljud on välja töötatud „Lugemisrõõmu“ koolitustel.

Prooviprojektides kasutati võrdlusuuringuid: uuriti ja täiustati olemasolevaid meetodeid. Koolid ja raamatukogud võrdlesid tavasid ja meetodeid, mis sobitusid nende kooli ja raamatukogu kontseptsiooni ning vastasid nende vahenditele ja oskustele.

„Lugemisrõõmu“ käigus välja töötatud meetodid hõlmavad nii mitu kuud kestvaid projekte kui ka väikseid nõuandeid, mida saab kooliraamatukogu igapäevatöös hõlpsasti kasutusele võtta. Kavas on pakutud näidistegevusi individuaalselt või juhtumipõhiselt edasi arendada, et need sobiksid erinevatele koolidele ja raamatukogudele, peredele, lastele ja noortele. Ideede võrdleva analüüsiga saavad raamatukogutöötajad ja õpetajad pakkuda lastele ja noortele uusi, alternatiivseid viise oma oskuste demonstreerimiseks ning suurendada õpihimu.

Tüüp
Praktika
Riik
Soome
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL
Kooliaste
Keskharidus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Universaalne
Sekkumise intensiivsus
Mitte kumbki
Rahastusallikas
Riigi valitsus

Kommentaarid

Lisage kommentaar