Õpilaste ja perede tugikeskus

Portugali õpilaste ja perede tugikeskuse peamised eesmärgid on ennetada haridussüsteemist varakult lahkumist, puudumist ja halba käitumist ning soodustada õpilaste ja perede kaasamist, et õpilaste haridustee kulgeks edukalt. Seejuures on väga oluline vanemate kaasamine laste haridusse.

Vastavalt tuvastatud vajadustele ja seatud prioriteetidele teevad sotsiaaltöötaja ja kaks lepitajat tihedat koostööd klastri kõigi koolide õpetajate ja peredega. Õpilase suunab tugikeskusesse (vastava vormi alusel) õpetaja, vanem või eestkostja, kohalik laste- ja noortekaitse komisjon või pöördub õpilane ise.

Tugikeskuse meeskond kohtub kord kahe nädala jooksul, et juhtumid läbi arutada ja strateegia määratleda (st õpilasekeskse sekkumiskava koostamine). Hiljem esitletakse seda perekonnale ja õpetajatele.

Tugikeskuse peamised tegevused on näiteks koduvisiidid, vanemate koolitamine, vanemate aitamine muude asutustega seotud küsimustes, õpilase isiklike ja sotsiaalsete oskuste arendamine ning õpilaste individuaalne tuutorlus. 

Tüüp
Praktika
Riik
Portugal
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega; Üksikisikud
Sekkumise intensiivsus
Kestev; Perioodiline
Rahastusallikas
Riigi valitsus

Kommentaarid

Lisage kommentaar