Koolist väljalangenute võrgustik ja tugikeskus Antwerpenis

Koolist väljalangemise ennetamise võrgustik pakub laia valikut teenuseid ja eriteadmisi. Iga projekt on ainulaadne, suunatud konkreetsetele sihtrühmadele ja rahastatud eri allikatest. Rõhku pööratakse haridussüsteemist varakult lahkumise vältimisele ja väljalangenud õpilaste taaslõimimisele. Tugikeskus pakub tuge nii õpilastele kui ka koolidele. Sageli puuduvad õpilased suunatakse nende kooli võrgustikku kuuluvasse õpilaste nõustamiskeskusse. Vajaduse korral pöördub õpilaste nõustamiskeskus abi saamiseks tugikeskuse poole. Tugikeskus pakub riskirühma õpilastele ja koolist väljalangenud õpilastele eri organisatsioonide kaudu kohandatud tugimeetmeid ja -teenuseid.

Tugikeskus on keskpunkt võrgustikule, kuhu kuuluvad järgmised organid ja sidusrühmad: Antwerpeni linnavalitsus, Antwerpeni haridusnõukogu, koolide juhatused, õpilaste nõustamiskeskused, kohalik haridusplatvorm, sotsiaalhoolekandeasutused, noortele teenuseid pakkuvad organisatsioonid, politsei.

Protsessi peavad algatama enamasti koolid. Koostöös õpilaste nõustamiskeskustega (Pupil Guidance Centres – CLBd) pakuvad nad õpilastele individuaalset tuge. CLB töötajate hulka kuuluvad arstid, meditsiiniõed, psühholoogid ning sotsiaal- ja haridustöötajad. Abi pakkumiseks koostatakse individuaalseid programme ja võrgustikusiseselt otsitakse individuaalseid teenuseid või programme. Vajaduse korral teeb tugikeskus koostööd teiste tugiorganisatsioonidega, näiteks:

  • Noortekootsid ja eakaaslastest kootsid pakuvad individuaalset tuge.
  • Kui õpilane vajab professionaalset teraapiateenust, suunatakse ta õigesse kohta.
  • Vajaduse korral kaasatakse politsei või õigusosakond.
  • Koolipõhiste tegevuste ja vanemate vahel aitab sidet hoida vabaühendus Schoolbridge, mida rahastab linnavalitsus. Nemad pakuvad vajalikke tugiteenuseid, et lõimida vanemad parimal viisil koolikogukonda.

Antwerpeni linnavalitsus asutas koolist väljalangenute võrgustiku ja tugikeskuse selleks, et võidelda haridussüsteemist varakult lahkumise vastu, kaasates sidusrühmi ning luues võrgustikke linnavalitsuse ja kodanikuühiskonna vahel. Nende algatuste edukus sõltub suuresti järgmistest asjaoludest:

  • Linnavalitsuse juhtide poliitiline pühendumus aidata lahendada keerulises olukorras noorte probleeme, mis võivad kasvada üle laiahaardelisemateks sotsiaalprobleemideks. Poliitiline pühendumus tähendab seda, et juhtkonna vahetusega ei löö poliitiline tugi vankuma.
  • Selge fookus ja visioon juhtkonna poolt.
  • Sidusrühmi kaasav ühine visioon, mida jagavad linnavalitsus, koolid, hoolekandeteenused, noorteteenuseid pakkuvad organisatsioonid, politsei, õigus- ja kodanikuühiskonna organisatsioonid.
  • Tõenduspõhine poliitika, mis eeldab süsteemset andmekogumist kooli poolelijätmisega seotud näitajate kohta, nagu põhjuseta puudumine, istuma jäämine, koolist väljalangemise määr ja demograafilised muutused.
  • Rahalised vahendid, mis toetavad võrgustikku linnavalitsuse, Flaami valitsuse ja ELi fondide rahastuse kaudu.
  • Selge struktuur, mida juhitakse linnavalitsusest.
Tüüp
Praktika
Riik
Belgia
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega; Üksikisikud
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Euroopa rahastus; Kohalik rahastus; Riigi valitsus

Kommentaarid

Lisage kommentaar