NIACE pereõpe

NIACE Inglismaal ja Walesis tehtud uuring pereõppe kohta näitas, et vanemate/hooldajate osalemine pereõppe korraldamises mõjutab positiivselt erinevaid perede elu mõjutavaid valdkondadevahelisi poliitikateemasid. Tänu peredele avaldatavale mõjule vähendab see tõenäoliselt haridussüsteemist varakult lahkumist ja annab ühiskonnale mitu korda rohkem tagasi.

Pereõpe tähendab õppetegevust, milles osalevad nii lapsed kui ka täiskasvanud perekonnaliikmed; kus õppetulemusi eeldatakse mõlemalt poolelt ja milles panustatakse peres õppimise kultuuri.

Uuringud näitavad, et vanemate kaasatus koolis mõjutab 16aastaste noorte õpitulemusi üle nelja korra rohkem kui sotsiaal-majanduslik kuuluvus. See on eriti asjakohane haridussüsteemist varakult lahkumise vältimisel, sest üldiselt keskendutakse sellelaadsete sekkumiste puhul õpitulemuste ja sotsiaal-majandusliku kuuluvusega seotud meetmetele ning tegevus piirdub otseste koolitundidega. Pereõpe on väljakujunenud, mõjus ja kulutõhus viis võimaldada vanematel olla kaasatud viisil, mis on suunatud otseselt haridussüsteemist varakult lahkumise teguritele.

Pereõpe tegeleb selle probleemiga ja kannab endas sõnumit, et haridussüsteemist varakult lahkumise tõenäosuse vähendamiseks peavad otsustajad vaatama kooli piiridest kaugemale. Esiteks tuleb investeerida sekkumisse kogukonna tasandil ning teiseks tuleb sobivate partnerite abiga rõhutada seost koolitundides toimuva ja väljaspool kooli olevate õpivõimaluste vahel. Viimaste hulka kuuluvad tegevused, mis toetavad üleminekut eelkoolitegevustelt algkooli.

 Pereõppe kohta saate lisateavet NIACE pere ja põlvkondadevahelise õppe direktorilt Susannah Chambersilt e-posti aadressil Susannah.Chambers@niace.org.uk

Tüüp
Document
Riik
Suurbritannia
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus; Koolieelne haridus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Universaalne
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Erarahastus; Kohalik rahastus; Riigi valitsus

Kommentaarid

Lisage kommentaar

See materjal kuulub järgmiste valdkondade / alamvaldkondade alla :